Visiba Care

​Ideér och visioner för en starkare primärvård

Blogginlägg   •   Jul 05, 2016 15:27 CEST

Att vara med på alla seminarier som handlar om eHälsa är ett omöjligt projekt. Att hitta russinen i kakan är nästintill lika omöjligt men en sak är säker och det är att eHälsa är på agendan i många tält och samlingslokaler under dessa dagar. Distriktsläkarföreningen bjuder in några talare för att förklara sin vision om en starkare primärvård, och ett stort antal saker dyker upp. Det handlar om allt från att samverka med patienter, som blir mer och mer pålästa, till att flippa läkarutbildningen så att den läggs mer inom primärvården än på de stora sjukhusen.

Fredrik Lennartsson från myndigheten för vård- och omsorgsanalys betonar att primärvården har ett problem med sitt värdeerbjudande, och det bottnar i hur man definierar den. Primärvården ska, sett till definitionen, vara i stort sett allt för alla det går inte. Primärvården behöver utformas utifrån patientens specifika behov.

Fredrik Lennartsson från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.jpg

I ett av dagens tidigare seminarium sägs från scenen att sjukvårdssystemet bygger på gamla reformer. Sedan den första vårdreformen, på 1600-talet, så har tidsbokningen, eller något som liknar det, varit en basal del av sjukvård, och tiden som bokas är främst till för att se om det finns ett vårdbehov, och vilket detta är. Förändringen inom sjukvården handlar bland annat om att vi behöver gå från kalenderbaserad till behovsstyrd vård. Det handlar om individer, och individuella behov.

Göran Modin från Praktikertjänst får lyfta fram sin vision om framtidens primärvård och pekar på att det inte är vinsterna i välfärden som är det stora hotet utan snarare de stora förlusterna i välfärden. Han uppmanar till samarbete mellan privat och offentlig sektor, och tycker att man kan lära av varandra. Han vidrör det område som Visiba Care har specialiserat sig inom och säger att videosamtal i sig inte kommer att spara massor av resurser, men att man behöver utveckla olika sätt att träffa patienten, så att det sker på deras villkor.

Det är intressant att lyssna till när olika personer talar om sjukvård från sina olika perspektiv. En del av den vision vi har på Visiba Care handlar om att vara med och påverka sättet man träffas i vården. Videobesök ska inte ersätta alla fysiska besök men kan fungera som ett komplement i landet som finns mellan telefonsamtalet och det fysiska mötet. Vi är övertygade om att det finns ett antal användningsområden där det finns stora vinster att göra, och att det kan bli ett verktyg som, rätt använt, medför fördelar för både patienter och vårdpersonal.