IL Recycling

IL RECYCLINGS VD TALAR PÅ AVFALLSKONFERENS

Blogginlägg   •   Aug 26, 2013 08:03 CEST

Nu på onsdag, den 28 augusti, är vår VD Lars-Gunnar Almryd talare på en tvådagarskonferens om framtidens avfallshantering. Lars-Gunnar inleder konferensens andra dag med ett resonemang kring rubriken Avfallsutredningen – är vi på rätt väg?

Konferensen vänder sig främst till dem som arbetar med eller påverkas av avfallsarbetet i sin kommun eller organisation. Konferensen kommer ge deltagarna kunskap om avfallets hela process genom inspirerande föreläsningar av experter inom området. De som arbetar med avfallsfrågor står inför utmaningen att förebygga avfall liksom öka engagemanget för återanvändning och återvinning. Detta i tider då människan konsumerar allt mer. Det krävs stora insatser, kunnande och driv för att lyckas. Med vår VD:s deltagande på konferensen hoppas vi på IL Recycling att även på detta sätt ge av våra kunskaper och vårt engagemang för att bidra i arbetet med att bygga ett hållbart samhälle.

Det är företaget Talentum events som ger konferensen med temat Kommunalt avfallsarbete – från strategiskt förebyggande till hållbar hantering till vilken Lars-Gunnar nu är inbjuden att tala. Konferensen går av stapeln den 27-28 augusti 2013 på Garnisonen i Stockholm.

För sistaminutenanmälan till konferensen - hör av dig till Talentum.