Compare Karlstad

Inbjudan: Årets första Compare-seminarium om testutveckling av inbyggda system

Blogginlägg   •   Feb 17, 2016 09:44 CET

Test och testutveckling är centrala begrepp i all typ av mjukvaru- och systemutveckling. I det här seminariet får vi se exempel på hur företag i regionen och universitetet arbetar med dessa begrepp, kopplat till inbyggda system. Vi får även se exempel på vilka utvecklingsverktyg som finns till hjälp.

Seminariet riktar sig till alla inom Värmlands- och Dalslandsregionen som på ett eller annat sätt arbetar med utveckling av inbyggda system och som vill dela med sig av erfarenheter inom sin yrkesroll.

Datum: Tisdag 8 mars
Tid:13:00-16:00
Plats: Klusterrummet, Karlstads Universitet.

Program

13:00 – Introduktion.

13:05 – Mattias Gålnander och Kurt Lundbäck, Arcticus Systems – Verifiering av prestandakrav i inbyggda- och distribuerade system genom formell analys. Att verifiera tidskrav i ett inbyggt system genom testning är ofta svårt. Händelsestyrda och distribuerade system kan göra det nästan omöjligt att hitta värsta fallen. Arcticus Systems har tillsammans med Mälardalens Högskola utvecklat verktyg, som kan integreras i den normala byggprocessen, vilka löser problemet genom användning av formell analys.

13:45 – Kaffe och mingel.

14:15 – Torsten Rose, LEDtec – Utveckling och test av styrkort för LED-skärmar. LEDtec berättar om tekniken i sina produkter och vilka utmaningar som finns vid utveckling och test av dessa.

14:45 – Magnus Larsson och Mattias Lindahl, Altran – Testning på Volvo Lastvagnar, från hårdvara till mjukvara. Altran berättar om riggbygge och testmjukvara på Volvo Lastvagnar. Genomgång av byggande av testrigg, CANoe, VT System, Robot Framework och Jenkins.

15:15 – Martin Blom, Karlstads universitet – Testbarhet av robusthet och effektivitet i inbyggda system - en systematisk litteraturstudie. Martin presenterar dels metodiken och resultaten, dvs hur vi genomförde vår studie samt vad vi fann, men pratar även om hur forskningsvärlden ser ut och hur man kan börja leta efter intressanta artiklar i de vetenskapliga databaserna.

15:45 – Avslutande diskussion.  

Anmäl dig>>