Compare Karlstad

Påminnelse: Vill du vara med och forma digitala lösningar åt Värmlands företag?

Blogginlägg   •   Feb 11, 2016 15:41 CET

Många små och medelstora företag kan inte växa på grund av ineffektiva och resurskrävande processer. 

- Effektiva digitala lösningar saknas ofta och de som försöker har svårt att få en anpassad implementering, säger Anette Rhudin, ansvarig för Tillväxtmotorn, Inova. Nu vänder vi oss till de 100 ICT-företag i Compare för stöd i denna fråga.

Compare och Tillväxtmotorn bjuder därför in Compare-företagen till en kreativ diskussion om hur vi på bästa sätt kan stödja regionens småföretag med effektiva tjänster och lösningar.

Vi vill bland annat diskutera lösningar för effektiv ekonomiadministration och hur vi kan skapa affärer med hjälp av internet. Även digitalt stöd såsom effektiv lagerhantering, kvalitetsuppföljning, planering och styrning av fältresurser. 

- Tänk om vi tillsammans kan skapa en palett av tjänster, lösningar och system som är riktade till mindre företag, säger Magnus Bårdén, Verkställande Tjänsteman, Compare.

Är ni ett ICT-företag i Compare som i samverkan vill vara med och forma erbjudanden till de mindre företagen? Då är ni välkomna till en träff med Tillväxtmotorn och Compare.

Datum: torsdag 25 februari
Tid: 14-17
Plats: Innovation Park, Karlstad

Anmäl dig>>

Varmt välkomna!

Anette Rhudin, Tillväxtmotorn och Magnus Bårdén, Compare


Tillväxtmotorn

Genom Tillväxtmotorn får tjugo värmländska mikroföretag stöd av professionella externa kompetenser. Till varje företag kopplas en Tillväxtmotor som består av fyra personer från näringslivet, två kvinnor och två män. De fyra personerna kompletterar varandras kompetenser och kan belysa problem och möjligheter ur olika perspektiv. I projektet fokuserar tillväxtledamötena och företagaren tillsammans på de fyra områdena: ekonomi, kund, process och utveckling.

Projektet vänder sig till värmländska mikroföretag som vill växa och anställa. Rekryteringen av deltagare sker i samråd med den lokala affärsbanken och med näringslivsenheten i de kommuner som deltar.