LogRhythm

Industri 4.0: Så kan tillverkningsindustrin försvara sig mot cyberhot – White Paper

Blogginlägg   •   Jan 30, 2017 15:27 CET

Stora delar av tillverkningsindustrin befinner sig mitt i den digitala transformationen. Sakernas internet (Internet of Things) och vad som ofta kallas Industri 4.0 förändrar i grunden hur arbetsprocesser, maskiner, logistik och data knyts ihop i ett sammanhållet flöde som effektiviserar och skapar nya affärsmöjligheter.

Samtidigt skapar samma utveckling också tydliga hot. Våra industrier blir på ett helt annat sätt än tidigare sårbara och intressanta för den som vill sabotera eller stjäla information.

Så hur kan den tillverkande industrin förbereda sig och motverka cyberhoten?

LogRhythms white paper ”Industry 4.0: Defending Manufacturing Systems from Cyberthreats” beskriver bland annat varför traditionella säkerhetslösningar inte räcker till och vad som kan göras för att möta de nya hoten. Hur kan säkerhetsanalyser bidra till ett bättre försvar? Och hur kan man minska tiden mellan upptäckt och åtgärd?

Ladda ner white paper»