Sveriges Kommuner och Landsting

Ingenjören avgörande för framtidens välfärd

Blogginlägg   •   Aug 20, 2012 11:19 CEST

Sveriges kommuner och landsting måste under de närmaste åren attrahera och rekrytera 11 000 tekniker och ingenjörer. Annars finns risk för att kvaliteten i viktiga samhällsfunktioner försämras. För att lyckas måste välfärdens arbetsgivare både erbjuda attraktiva arbetsvillkor och mer offensivt marknadsföra sig mot unga ingenjörer.

Ingenjörer är kanske inte det första man tänker på när den kommunala sektorn nämns. Inte heller är kommuner och landsting de mest självklara arbetsgivarna för nybakade ingenjörer.  Vårt intryck är att kunskapen om de spännande tekniska jobben i välfärdssektorn är låg.

Men den ingenjör som vill jobba med välfärd har fantastiska möjligheter. Det finns flera viktiga, ibland helt livsnödvändiga, funktioner inom områden som sjukvård, vattenförsörjning, vägnät och samhällsbyggnad där teknisk kompetens är avgörande för att samhällen ska fungera.  

Och behovet av teknisk nyckelkompetens stort. Närmare hälften av de kommunanställda ingenjörerna går i pension. Kraven på kommunerna när det gäller till exempel byggande har ökat. Samtidigt är konkurrensen på arbetsmarknaden om duktiga ingenjörer stor.

Få jobb kan erbjuda en sådan direkt inverkan på lokalsamhället som den kommunanställde ingenjörens. En väl placerad och planerad väg, skola, eller ett nytt industriområde kan vara skillnaden mellan inflyttning och avfolkning. Mindre dramatiskt men nog så viktigt är att göra framkomligheten säkrare – både barnvagnar och rullstolar ska komma fram – att få parkerna att blomma och göra närmiljön mer levande.

Även den alltmer specialiserade och teknikintensiva vården har ett stadigt ökande behov av teknisk kompetens. En väl genomtänkt handikappanpassning, en förbättrad anestesiutrustning eller snabbare kommunikationsteknik gör ingenjörens insatser oumbärliga i vården.

För att behålla bra medarbetare och locka unga till välfärdsjobben krävs flera insatser som handlar BÅDE om kommunikation OCH att skapa bra och attraktiva arbetsplatser och goda arbetsvillkor. Genom tydliga samband mellan prestation och lön, utvecklade karriärvägar, klart uttalade förväntningar på ingenjörerna och förmågan att kommunicera behovet av tekniker i välfärden får kommuner och landsting en bättre image och attraktionskraft. Kunskapen om jobben kan öka, genom att arbetsgivarna skapa bra möjligheter för traineetjänstgöring, praktik och feriejobb.

Lyckas kommuner och landsting rekrytera nyexaminerade ingenjörer, fås på några års sikt en mycket erfaren och kompetent intern rekryteringsbas för chefer, specialister och spetskompetens som kan täcka kommande års pensionsavgångar samtidigt som man har attraktiv arbetskraft fram till dess.

Det är hög tid att välfärdens arbetsgivare sträcker på sig och visar för unga ingenjörer att framtidsjobben finns hos dem!  Vi som företrädare för arbetstagare och arbetsgivare i sektorn ska göra vårt bästa för att visa upp den moderna bilden av kommuner och landsting.


Håkan Sörman
vd, Sveriges Kommuner och Landsting

Peter Larsson
samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer 

Debattartikeln har publicerats i Skånska Dagbladet, 2012-08-20.

Sveriges Ingenjörer och SKL deltar i mässan Kommek 2012 i Malmö 22-23 augusti med beslutsfattare i Sveriges kommuner.

Kontakt

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l