IL Recycling

INNOVATIV TJÄNSTEUPPHANDLING I OFFENTLIGA AFFÄRER

Blogginlägg   •   Jul 03, 2013 09:11 CEST

- ett av många intressanta seminarier i Almedalen.

I går eftermiddag var jag på ett seminarium organiserat av Lindahls advokatfirma som handlade om hur man kan jobba med tjänsteupphandling på ett mer utvecklat sätt än vad som görs i de flesta offentliga upphandlingsfall idag. Seminariet följdes av en debatt med bl.a. Anders Wijkman, som varit regeringens utredare för upphandlingsutredningen. Vad som framgick i både seminariet och debatten var vikten av en bra förprocess innan upphandlingsunderlag skickas ut samt att uppföljningen av de upphandlade uppdragen förbättras. En annan viktig fråga som lyftes såväl här som i utredningen var vikten av att upphandlingsfrågornas strategiska betydelse för den offentliga verksamheten lyfts. För detta krävs kompetensökning, inte bara hos upphandlarna, utan framför allt hos ledning och politiker samt i beställarorganisationerna. Det som debatten var delvis oense om var en del juridiska aspekter på frågorna.

Upphandlingsfrågan är en mycket intressant och viktig fråga som vi även jobbar med inom vår branschorganisation. Det känns som att vindarna blåser åt att vi kan se förbättringar i de offentliga upphandlingsprocesserna inom något år, något som borgar för en positiv utveckling för vår bransch avseende offentliga upphandlingar.

/ Lars-Gunnar Almryd, VD på IL Recycling