Compare Karlstad

INSIDE COMPARE I Behöver du finansiering för en idé?

Blogginlägg   •   Okt 13, 2016 11:32 CEST

Inside 2016-10-13

Har du en idé som du behöver finansiering för?

Almi har förstudiemedel kvar för 2016 och vill gärna se att dessa kommer till användning i Värmland. Förstudiemedel är ett bidrag för utveckling av idéer i tidiga skeden som kan sökas av både privatpersoner och företag. Vanligtvis ligger det mellan 20-50 000 kr.

Idén kan handla om framtagning av nya produkter, tjänster, affärsmodeller, koncept eller processer. Helt enkelt att ett företag gör någon satsning utöver den ordinarie verksamheten där externa kostnader uppkommer. Bidraget kan användas för kostnader så som tester, prototypframtagningar, marknadsundersökningar, utredningar, pilotversioner m.m. eller andra områden där konsulter behöver kopplas in i ett tidigt skede.

Almi använder sig av en enkel mall för beskrivning av idén eller projekt för att få en första bild av om det är stödbart med förstudiemedel. Det går självklart också bra att ta direktkontakt med oss för att diskutera projektet innan.

Intresserad? Kontakta:

Jeanette Köster

Innovationsrådgivare
Almi Företagspartner Värmland AB
Tel direkt 054-14 93 75
Mobil 070-314 99 90
Växel 0771-55 85 00
Jeanette.Koster@almi.se

www.almi.se/varmland