Alerta Bokförlaget

Intressant utställning i Wien om interkulturell dialog mellan judar, kristna och muslimer i gamla skrifter

Blogginlägg   •   Okt 21, 2010 00:33 CEST

 

Diskussioner om möten mellan olika kulturer har sedan de första kontakterna inte förlorat något av sin aktualitet. Med de alltid återkommande konflikterna mellan olika etniska grupper, religioner och världsåskådning låter oss lätt glömma vilken gigantisk betydelse den interkulturella dialogen har haft för utvecklingen av de olika civilisationerna. Dialogen har fortsatt och letts av krafter, som strävar efter ömsesidig respekt, saklighet och gemensam utveckling. Religiöst motiverade frågeställningar har under tidernas gång återkommande varit orsak till vetenskapliga kontroverser. En utställning på Österrikes Nationalbibliotek, som visas till och med den 7 november i år, tar upp och behandlar områden, som sedan antiken speciellt gynnats av erfarenhetsutbytet, nämligen områdena medicin, astronomi och astrologi. Utställningen synliggör även utvecklingen av bokkonsten inom olika kulturer med många exempel. Skrifternas betydelse för utbyte av erfarenheter betonas.

 

 Genom arabernas expansion till Medelhavsregionen återuppstod de antika traditionerna i Europa och viktiga kontakter förmedlades. I Spanien, (kalifatet i Cordoba) och på Sicilien (Palermo) inleddes en betydelsefull fas i Europas intellektuella historia. Tankeutbyten förekom såväl på furstliga palats, skolor och universitet som på olika religiösa institutioner.  Där översattes de vetenskapliga verken från grekiska till latin, hebreiska och arabiska och blev på så vis tillgängliga för de lärda. Därmed skapades förutsättningar för en integration av andra kulturers kunnande i den egna vetenskapen.