Dynatrace

IT organisationens nya skepnad

Blogginlägg   •   Dec 18, 2013 12:58 CET

The Society for Information Management (SIM) har nyligen publicerat resultatet av sin 34:e årliga undersökning av IT-trender. Nästan 600 Senior IT-ledare från 484 unika organisationer svarade på årets undersökning.  SIM- undersökningen är en av de bästa och mest trovärdiga källor som beskriver de nya realiteterna inom IT eftersom de ställt liknande frågor till målgruppen i så många år.

Den bild som framträder av undersökningen är en IT-organisation som anpassar sig snabbt till ny teknik och nya möjligheter för IT- leverans, men som fortfarande hanteras och uppfattas som en underhålls funktion (ung. se till att tågen går i tid).

En annan nyligen publicerad undersökning av CEB pekar på att de ökande IT-utgifterna utanför IT ser ut att fortsätta öka snarare än minska. Det kan mycket väl vara så att av de trender som rapporterats av SIM, t ex  den ökade användningen av molntjänster, avsätter man mer budget på saker än på människor och investerar stort i analytics/business intelligence, vilket kommer skapa en annan typ av uppfattning om IT i verksamheten, och en stramare anpassning mellan hur IT och verksamheten mäts.  

Kan det vara så att om ni inte mäter er prestanda på vilka konsekvenser den har för verksamheten, så är det stor risk att ni aldrig "anpassar" er till den heller? Läs mer på: http://insidetechtalk.com/society-for-information-management-it-trends-2013/#sthash.V7WYhpC9.dpuf