Sveriges Kommuner och Landsting

Jämställdhetskritiken från Schyman skjuter snett

Blogginlägg   •  Feb 23, 2012 14:28 CET

Det är märkligt att Gudrun Schyman kritiserar SKL:s program för hållbar jämställdhet som kortsiktigt. Hela grundtanken är att göra jämställdhetsarbetet till en del av den vanliga verksamheten, replikerar Anders Knape och Carina Sandor.

Program för hållbar jämställdhet är namnet på SKL:s stora satsning till kommuner och landsting för att ge likvärdig och bra service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Grundtanken är att göra jämställdhetsarbetet till en del av den ordinarie verksamheten.

Strategin för att lyckas med det kallas jämställdhetsintegrering och innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter.

Därför är det lite märkligt att Gudrun Schyman i sin artikel Den kommunala demokratin devalveras i Dagens Samhälle den 15 februari använder just den här satsningen som exempel på isolerade jämställdhetsprojekt som inte leder till varaktiga förändringar och som kan användas av ointresserade kommunpolitiker som alibi för att inte driva jämställdhetsarbetet.

Det är helt riktigt att det finns en projektparadox; att många insatser för jämställdhet i kommuner och landsting inte har överlevt sin projektfas. När det inte längre finns särskilda medel för att driva förändringsarbetet så avstannar det och självdör.

Det är just den projektparadoxen som Program för hållbar jämställdhet syftar till att lösa.

Regeringen har sedan 2008 beviljat SKL 240 miljoner kronor till stöd för medlemmarnas arbete med jämställdhetsintegrering inom ramen för Program för hållbar jämställdhet. Det är den överlägset största satsningen på jämställdhetsintegrering någonsin.

SKL har finansierat 87 utvecklingsarbeten i kommuner och landsting runt om i landet. Just nu genomförs en särskild satsning på att sprida kunskaper och erfarenheter från dessa till övriga kommuner och landsting.

Erfarenheterna visar bland annat att jämställdhet inte bara är en rättighet utan att jämställdhetsintegrering också leder till bättre kvalitet i kommunala verksamheter.

Det, om något, borgar för ett hållbart jämställdhetsarbete.

Anders Knape
ordförande för SKL

Carina Sandor
Ordförande (FP) styrgruppen för HÅJ (SKL:s program för hållbar jämställdhet)

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.