Xelera Communication AB

Jenny Pehrson via Xelera Tipsar: Så skapar du ett levande varumärke

Blogginlägg   •   Okt 23, 2012 14:00 CEST

Att användningen av digitala marknadsföringskanaler har ökat explosionsartat har troligtvis inte undgått någon vid det här laget. I princip alla företag har en egen webbsida och de flesta använder sociala medier i någon form.

Varför sociala medier?

En stor bidragsfaktor till att sociala medier har blivit så populärt och idag är så mycket mer effektivt än traditionell marknadsföring är att det skapar en dialog mellan företag och kund. Här finns fantastiska möjligheter att bygga ett levande varumärke och skapa förtroende för ert varumärke och värdegrund. Steg ett i processen att bygga ert varumärke är självklart att definiera vilka ni är, vad ert varumärke ska stå för och hur ni ska förmedla det.

 Ta fram en tydlig strategi

Det krävs en tydlig strategi och kontinuerlig insats för att framgångsrikt driva en närvaro på sociala medier. Gör inte misstaget att kasta er ut i sociala medier utan att ha en genomtänkt strategi och ha avsatt resurser för arbetet. Välj hellre ut en eller två kanaler att fokusera på och var mycket närvarande i dessa istället för att finnas på alla möjliga kanaler utan att egentligen säga någonting. Det kan istället motverka sitt syfte.  

 Kommunicera mera!

Det är oerhört viktigt att någon äger frågan att driva den sociala närvaron. Det är annars lätt att man lägger upp ett konto som sen faller i glömska. Glöm inte att sociala medier ska vara ett sätt kommunicera med era kunder, det är det som skapar ett levande varumärke. Använd inte de sociala kanalerna till att enbart försöka ”kränga” era varor eller tjänster utan bjud på personlighet och skapa ett förtroende för ert företag genom att visa vilka ni är och vad ni står för.

 Minst lika viktigt internt som externt

I arbetet att skapa ett levande varumärke är det minst lika viktigt att förankra varumärket och företagets värderingar internt som externt. Engagerade och stolta företagsrepresentanter som delar företagets värderingar är den absolut viktigaste resursen när det gäller närvaron i sociala medier. 

 I korthet:

  • Definiera vad ert varumärke ska stå för och hur det ska förmedlas
  • Förankra varumärket och värdegrunden internt
  • Utforma en tydlig strategi för er digitala närvaro
  • Välj sociala kanaler med omsorg
  • Avsätt resurser och låt någon äga frågan
  • Var närvarande och öppna

Nästa vecka får vi mer tips kring hur man skapar ett levande varumärke och fokuserar då på hur vi arbetar med content till den digitala närvaron och engagerar alla på företaget.