Juristpunkten

Juristpunkten, ansöka om ensam vårdnad, interimistiskt vårdnaden om parternas barn, gemensam vårdnad

Blogginlägg   •   Jan 18, 2014 14:00 CET

Fråga om ensam vårdnad interimistiskt.

Genom ett beslut av Örebro tingsrätt i juni 2010 tillerkändes ena parten – mamman-

interimistiskt vårdnaden om parternas barn.

Grunden för mammans talan var huvudsakligen samarbetssvårigheter mellan parterna.

Tingsrätten beslutade interimistiskt i målet utan särskild utredning i vårdnadsfrågan och med uppgifter om oenigheter, som inte heller de var ordentligt utredda.

Göta Hovrätt undanröjde Örebro tingsrätts beslut i augusti samma år med följande skäl.

Parterna har haft gemensam vårdnad om barnen allt sedan deras födsel. Vad som upplysts om de oenigheter som förevarit mellan parterna utgör inte tillräckligt skäl för att interimistist tillerkänna XX ensam vårdnad om barnen. Det har inte heller i övrigt framkommit att omständigheterna är sådana att det är nödvändigt att interimistiskt besluta om en ändring i fråga om den gemensamma vårdnaden. Enligt hovrättens mening saknas det sammantaget tillräcklig utredning för att interimistiskt upplösa den gemensamma vårdnaden. Tingsrättens beslut skall därför undanröjas.

Kommentar från Juristpunkten (J P).

I detta fallet företrädde JP barnens pappa. Hovrättens beslut gick därför helt

i enlighet med vår huvudmans önskemål.

Nästan alltid finns det oenigheter mellan parter som skiljer sig.

Huvudregeln är gemensam vårdnad för barnen och den bör upplösas bara i de fall domstolen är helt övertygad om att detta är bäst för barnen.