Juristpunkten

Juristpunkten, interimistiskt beslut, ensam vårdnad, gemensam vårdnad, barnets bästa, vårdnaden, samarbetsproblem

Blogginlägg   •   Jan 19, 2014 11:54 CET

Genom ett beslut av Kalmar tingsrätt 2011-05-11 tillerkändes ena parten – mamman -

interimistiskt vårdnaden om parternas barn.

Grunden för mammans talan var huvudsakligen svårigheter att nå och samarbeta med fadern.

Som exempel nämnde mamman att barnet varit nära att mista en dagisplats på grund av att det inte gått att nå pappan.

Tingsrätten motiverade sitt beslut så här:

XX (pappans) situation måste bedömas som osäker och utredningen visar att parterna har vissa samarbetsproblem i samband därmed. Det får – i vart fall för närvarande – anses förenligt med barnets bästa att mamman tillerkänns ensam vårdnad om barnet.

Kommentar från Juristpunkten (J P ) 

I detta fallet företrädde JPbarnets mamma. Tingsrättens beslut blev helt i enlighet med vår huvudmans önskemål.

Domstolen ansåg att det fanns tillräckliga skäl att upplösa den gemensamma vårdnaden interimistiskt.