Sveriges Kommuner och Landsting

Karriär och lön viktigt i välfärden

Blogginlägg   •   Dec 10, 2013 11:53 CET

Sex av tio unga kan tänka sig ett välfärdsjobb. De tycker jobben är meningsfulla och roliga, har schyssta arbetsvillkor och goda framtidsutsikter. Det visar en undersökning som Ungdomsbarometern gjort åt Sveriges Kommuner och Landsting. Alltfler söker också till högskoleutbildningar som leder till jobb som lärare, förskollärare, socionom och sjuksköterska.

Detta är mycket positivt. Men det finns orosmoln. Unga associerar inte välfärdsjobben med karriär, hög lön, och bra arbetsmiljö. Mycket arbete pågår redan hos välfärdens arbetsgivare på dessa områden. Men mer kan göras. Det är viktigt att arbetsgivare lär av varandra. I tre färska rapporter lyfter SKL därför en rad viktiga insatser:

  • Inför fler och mindre karriärsteg. Skapa större möjligheter att pröva chefskap i mindre skala.
  • Se medarbetarnas olika behov av utveckling. Karriär är inte bara att klättra uppåt, det kan också vara att bredda eller specialisera sig.
  • Utnyttja fördelarna med att vara stora arbetsgivare med många specialistområden, låt medarbetare pröva olika roller och arbetsplatser.
  • Öka lönespridningen. Då kommer också möjligheterna till en lönekarriär att öka.
  • Ha en tydlig lönepolitisk strategi som utgår ifrån högsta ledningen. Låt verksamhetens prioriteringar få genomslag i lönesättningen.
  • Låt ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv genomsyra arbetet. Ge medarbetarna mer inflytande i arbetsmiljöarbetet.
  • Skapa fler möjligheter att diskutera jobben så att allas röst blir hörd.

I Sörmland finns många exempel på arbetsgivare som jobbar nytänkande med karriär och arbetsmiljö. En satsning i Eskilstuna Kommun där förskollärare utbildas till pedagogikutvecklare har lett till bättre pedagogik, en likvärdigare förskola och ökade möjligheter för personalen att utvecklas. Landstinget i Sörmland erbjuder sedan i september tillsvidareanställda medarbetare coachning för att söka sig vidare inom landstinget. Flera medarbetare har redan matchats med nya uppdrag.  Och på Mälarsjukhuset har tryggheten förbättrats och samtalsklimatet blivit öppnare genom regelbundna utbildningssatsningar för personal i psykiatrin.

Ska vi locka unga till välfärdsjobben måste vi bli bättre på att berätta hur det verkligen är för att förändra en bild som ibland är missvisade. Samtidigt måste vi hela tiden utvecklas och förbättras som arbetsgivare. Det är bra att unga tycker jobben är viktiga och roliga. Men vi vill att de också ska uppfattas som riktiga karriärsjobb. Där är vi inte riktigt än.

Håkan Sörman
vd på Sveriges Kommuner och Landsting


Debattartikeln har publicerats i Eskilstuna-Kuriren, 2013-12-06.
En längre version av debattartikeln har även publicerats i Barometern, 2013-12-06 och i Norran, 2013-11-29.

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook