Den okända hästen

Att förena liberalism och socialism

Blogginlägg   •   Jun 02, 2013 12:21 CEST

Lena Andersson, DN 1 juni, tänker sig att välfärdsstaten rimmar illa med okränkbara individrättigheter. Hon menar att det uppstår en över- och underordning när vissa individer gynnas på andras bekostnad. Själv tänker jag att individrättigheter bestäms genom demokratisk lagstiftning. Rätten att få vara med och fatta demokratiska beslut är överordnad andra rättigheter. För att slippa förmynderi måste vi ha rätt att styra över oss själva som direktdemokratiskt kollektiv.

Liberalism och socialism är förenliga endast om rösträtten utökas ytterligare och vi får samma valfrihet inom demokratin som på den fria marknaden. Ingen människa är en ö, och även om så vore är vi kobbar i samma skärgård.

För att liberalism och socialism ska vara förenliga måste alla röster bli värda lika mycket - inte bara en dag vart fjärde år utan vid varje beslutstillfälle. Vidare måste deltagandet bygga på frivillighet och professionella politiker, tjänstemän och forskare debattera och agera rådgivare åt de röstande medborgarna.  Varför är det så svårt att tänka sig?