IL Recycling

KLIMATSMARTA TRANSPORTER

Blogginlägg   •   Jul 05, 2013 11:45 CEST

I går eftermiddag deltog jag i ett seminarium anordnat av KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg. Där redovisades resultaten från de olika pågående eller avslutade delprojekt som hållits.

Ett av delprojekten handlar om Bio-DME där Volvo, Preem och Ragn-Sells har deltagit. Fördelarna med DME är att det har hög energieffektivitet samt att det har mycket låg klimatpåverkan.

DME tillverkas av svartlut från sulfatprocessen f.n. i en experimentanläggning i Piteå. Deltagarna konstaterade att det var ett klart intressant alternativ som framtida drivmedel men att det förmodligen kommer att gå in i ett viloläge i väntan på att någon vill investera i en storskalig produktionsanläggning. Innan det sker kommer det att behövas långsiktiga politiska spelregler.

Det andra delprojektet handlade om klimatsmart citydistribution där Renova och Posten Logistik har deltagit i projektet.

Det tredje delprojektet handlade om långa och tunga fordon samt s.k. kolonnkörning där Scania har gjort omfattande tester. Det handlar om att ha lastbilar som kommunicerar med varandra så att man kan hålla exakt avstånd och där första lastbilen drar och de bakomliggande ligger i suget.

De generella resultaten av arbetet i projektet redovisades också där huvuddelen av effekterna hade åstadkommits genom inblandning av förnyelsebara bränslen, effektivare fordon samt arbete med sparsam körning. Att optimera logistiken som sådan hade man lyckats relativt sämre med.

Min egen slutsats var att trots att vi inte har deltagit i vare sig det här projektet eller liknande initiativ så skäms inte våra åtgärder och initiativ för sig i sammanhanget. Vi har ju jobbat hårt med att effektivisera logistiken det senaste året, vi var tidigt ute med inblandning av förnyelsebar diesel, har delvis jobbat med sparsam körning och har på teknikutvecklingsfronten bl.a. en elhybridlastbil (elektriskt driven påbyggnad) i drift. Samtidigt så skalas vårt arbete upp för att ytterligare minska energiförbrukningen.

/ Lars-Gunnar Almryd