Enfo

Kör du också bil utan körkort?

Blogginlägg   •   Mar 06, 2015 12:55 CET

Så här i början på året sitter vi ofta ned och summerar om vi uppnådde de mål vi hade satt upp för utveckling av våra IT-system. Den tillströmning av jobb vi ser på konsultsidan i slutet av varje år tyder inte på det. Varför uppnår vi då inte alla våra mål? Det beror naturligtvis på flera olika orsaker, men jag vill lyfta fram en parameter som vi alla kan påverka och som underlättar för de året som kommer.

En av våra leverantörer gjorde för ett par år sedan en uppföljning av effekten av utbildning. De kom fram till att de kunder som hade gått utbildning för de programvaror som köpts in, hade efter två år köpt tre gånger fler licenser än vad det initiala inköpet var. Detta innebär att fler användare hade fått tillgång till det system man köpt. Man kan naturligtvis hävda att det är de mest initierade kunderna som går kurs, men jag anser att skillnaden är så signifikant att det inte räcker som enda förklaring. Verkligheten är att kunder som låter utbilda sin egen personal får ut mycket mer av sin IT-investering.

När vi på konsultsidan följer upp våra projekt så ser vi att en bra motpart på kundsidan är en framgångsfaktor. I de kundenkäter vi gör så kommer ett önskemål alltid högt upp på listan om att vi konsulter ska vara mer proaktiva. Jag vill hävda att med mer utbildning så blir ni kunder en bättre motpart och då blir vi på konsultsidan samtidigt mer proaktiva.

Min slutsats blir då att om ni som kunder satsar mer på utbildning av de programvaror ni köper så kommer ni också att få ut större verksamhetsnytta och mer effekt de konsulter ni köper in.

1 konsult + 1 egen personal = 2

men

1 konsult + 1 egen personal + utbildning > 2

Med det vill jag passa på att önska en fin vår och jag har en förhoppning om att alla bokar lite mer utbildning under året. Det är lättare att köra bil med ett körkort.

Ni hittar våra och våra leverantörers kurser här

Bertil Westin, Resultatområdeschef, Enfo Pointer