Alerta Bokförlaget

Kolonisterna på hjortronmyrarna - en verklighetsskildring

Blogginlägg   •   Jul 17, 2012 09:43 CEST

År 1922 var det dåliga tider för arbetarna i Eskilstuna. Arbetslösa ynglingar fick se en annons i en stockholmstidning. Annonsen berättade om möjligheten att bli kolonist i Norrland. Det var den så kallade kolonisationsnämnden, som annonserade om att arbetslösa kunde få bosätta sig på de norrländska kronoparkerna. Åtminstone upplevde de det på det sättet.

De skrev därför till kolonisationsnämnden för att närmare få veta om villkor och möjligheter. Det var omöjligt att klara sig på de 7,50 i veckan som man fick i arbetslöshetsunderstöd. Därför ansåg de att det var lika bra att åka till Norrland som att gå i stan och svälta. De upplysningar de fick från nämnden verkade lovande. Man garanterade dem t ex skogsarbete på kronoparken. Vidare skulle de få ett byggnadsbidrag på 3 500 kronor och ett odlingsbidrag på 250 kronor per hektar. Men hur skulle de få respengar för att kunna resa upp och titta på de områden som nämnden föreslagit? Man kom överens om att försöka få tidningen Eskilstunakuriren intresserad för företaget. Kanske skulle de då bidra med en gratisannons om ett möte på Folkets Hus? Därigenom skulle fler bli intresserade! Redaktör Johan Edling på Eskilstuna-Kuriren blev mycket engagerad och publicerade en annons.

Till det annonserade mötet på Folkets Hus kom det ett femtiotal intresserade. Sedan initiativtagarna  hade berättat om företaget var det bara att släppa diskussionen fri. Många av mötesdeltagarna var ganska okunniga om norrländska förhållanden. En hade t ex hört, att det skulle vara ända ner till 20 grader kallt vid midsommar. Både björn och varg strövade markerna kring. Därför kunde ingen vettig människa vistas däruppe. Då begärde Johan Ågren ordet:

"Trots att jag är skåning kan jag ej instämma med föregående talare, för jag har i tre års tid arbetat på inlandsbanan som rallare. Midsommaren 1914 var det faktiskt 45 grader varmt. Så är det ljust hela dygnet. Men nog kan det bli kallt på vintern. Ända ner till 40 grader; på vissa orter ända ner till 50 grader. Ändå känns det kallare i Eskilstuna, när det är 25 minusgrader här, än när det är dubbelt så kallt i Lappland", meddelade han och fortsatte:

" Under den tid jag var anläggningsarbetare såg jag endast någon enstaka ren, och så getter förstås. Men getterna bits inte som bekant. För övrigt är björn och varg lika rädd för människan som hon för dem. Jag föreslår att vi utser två man som åker upp och ser efter hur det verkligen ser ut däruppe".

Utdrag ur "Kolonisterna på hjortronmyrarna"

Se även hemsidan: http://home.swipnet.se/Alerta