Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunala energikrav lönar sig i längden

Blogginlägg   •   Jul 05, 2013 10:40 CEST

Takten i bostadsbyggandet måste helt klart öka. På den punkten är vi överens med skribenterna på DI:s debatt den 2 juli. Men det vore av flera anledningar fel att ta bort kommunernas möjlighet att ställa energikrav på nybebyggelse då de säljer mark.

Syftet med förslaget om ett förbud mot kommunala energikrav, som ursprungligen kommer från statens så kallade byggkravsutredning och som artikelförfattarna ställer sig bakom, är att göra bostadsbyggandet billigare. Men utredningen har fel i sina kalkyler. Man har utgått från teoretiska studier och grova uppskattningar utan att se till driftkostnader. I längden är energieffektiva bostäder det billigare alternativet och det kan löna sig från dag ett.

Om förslaget genomförs skulle det inte gynna bostadsbyggandet, utan istället utgöra ett slag mot miljön. Många kommuner har höga ambitioner på klimatområdet. Och möjligheten att ställa energikrav som går längre än Boverkets byggregler är ett av deras viktigaste verktyg för att främja en långsiktigt hållbar miljöutveckling.

Statens energikrav är så låga att kommunerna måste få gå längre. Utan de kommunala kraven hade många av dagens klimatsmarta och därmed attraktiva bostadsområden inte varit verklighet. Det vore bra att, som artikelförfattarna föreslår, höja den nationella standarden. Men en sådan sak kan dröja och under tiden får inte kommuner hindras från att bedriva ambitiösa miljöarbeten.

Ett sätt att stödja byggande kan vara mer enhetliga energikrav. Därför ser nu vi på Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med flera kommuner, över förslag om hur energikraven skulle kunna samordnas och ställas utifrån gemensamma måttstockar.

Förslaget bedöms vara färdigt i höst. Det innebär att kommuner kommer att kunna bedriva ett aktivt miljöarbete samtidigt som förutsättningarna blir bättre för de som ska sätta spaden i jorden. Låt oss ta vara på den möjligheten.

Anders Knape
Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
 

Repliken har publicerats i Dagens Industri, 2013-07-05.


Kontakt

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook