Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunerna bör inte tvingas ta emot barn

Blogginlägg   •   Mar 27, 2012 10:21 CEST

Mottagandet av ensamkommande asylsökande barn är en fråga om solidaritet. I första hand gentemot barnen, men det handlar också om solidaritet mellan kommuner. Idag får några enskilda kommuner ta ett oskäligt stort ansvar.

När Lars Rodén och Hanif Bali uppmanar regeringen att göra det obligatoriskt för kommunerna att delta i mottagandet väljer de dock en annan väg än den som SKL föreslår. SKL tycker inte att staten, med lagens hjälp, ska beordra kommunerna att ta emot ett visst antal barn.

Mottagandet och regelverket bör bli mer flexibelt, där kommunerna måste ha praktiska möjligheter att hjälpa barnen till en så god start som möjligt.

Idag tar 240 kommuner tillsammans emot nästan 3 000 ensamkommande barn. SKL anser att alla kommuner ska medverka. För att underlätta det måste vi se till individens behov. Vi ser det som naturligt att staten tar över ansvaret för boendet i anslutning till att barnen kommer till Sverige. Därmed skulle fler kommuner kunna bli engagerade och fördelningen i landet skulle kunna bli jämnare. Men kommunerna bör, som i dag, ha ansvar för överförmyndare, skolgång och mycket annat.

Vi ska alltså utveckla systemet, och inte gå tillbaka till det gamla. Vi har alla, medborgarna, kommunerna och staten, ansvar för att ensamkommande barn ska kunna få en god framtid. Men rollfördelningen bör förändras, så systemet kan fungera bättre.

Lennart Gabrielsson
1:e vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting