Maze Media Group AB

Kommunikation öronmärkt för större bolag?

Blogginlägg   •   Nov 02, 2011 13:38 CET

Att arbeta på en marknadsavdelning innebär förutom att ansvara för företagets marknadsåtgärder också ett ansvar att hålla sig ajour kring vad som händer och skrivs om marknadsföring och kommunikation. Häromdagen läste jag en artikel på Dagens Media som nämnde Box IR:s återkommande undersökning kring svenska företags Twitter-användande. Undersökningen visade att Twitter tagit rejäl fart bland de svenska börsbolagen, drygt hälften av large cap-bolagen har ett Twitter-konto och bland de medelstora och små bolagen är andelen 35 respektive 23 procent. Min första tanke var så klart, härligt – äntligen börjar företag förstå vikten av att vara närvarande och aktiva i sociala medier!

Jag fortsatte läsa artikeln och slogs av hur märkligt det är att det finns en så tydlig korrelation mellan hur stort företaget är och hur aktiv man är på Twitter. I artikeln nämns det nämligen att de stora bolagens överrepresentation antas bero på att en stor närvaro i sociala medier ses som en resursfråga.

Vilka resurser som saknas i mindre företag för att hålla igång ett Twitter-konto framgår inte av artikeln, men eftersom Twitter inte kostar någonting kan man anta att man menar att det inte finns ekonomiska resurser för mindre företag att anställa någon för marknads och kommunikationsfrågor.

Kanske är jag färgad i min syn genom min yrkesroll, men jag tycker att kommunikation är något som ska genomsyras av hela bolaget, inte bara något som en kommunikationsansvarig ansvarar för. Därför är det också svårt för mig att gå med på att det inte finns tid för en kundservice, en avdelningsansvarig eller en ägare att starta upp och underhålla ett Twitter-konto, det behövs inga ekonomiska resurser för det!

Hela blogginlägget finner du på vår företagsblogg