change2grow

Kommunikativa ledare ger bättre resultat

Blogginlägg   •   Jul 26, 2013 10:41 CEST

En ledare idag måste ha en god förmåga att utveckla medarbetarna, hitta olika vägar så att deras erfarenheter och kompetenser tas till vara fullt ut. Medarbetarna behöver förstå så att de  kan verka i – och förutse – förändringar. Ledarnas uppgift är att förklara, sätta i sammanhang och säkra gemensamma arbetssätt och prioriteringar utifrån gemensamma mål, vision och värdegrund. Ledarens uppgift är också att prioritera i verksamheten och i förändringar så är just den kommunikativa förmågan en avgörande faktor. Att förklara och sätta omvärldsfaktorer och övrig information i sitt sammanhang och koppla detta till verksamheten är viktigt. Den kommunikativa ledaren skapar tydlighet, mening och sammanhang.

Det pågår olika forskningsprojekt vid sidan av att fler och fler organisationer och företag inför Kommunikativt ledarskap som ett viktigt strategiskt verktyg att styra sin verksamhet med. Ett resultat som presenterats är ”Det kommunikativa ledarskapet leder till förbättrade prestationer och resultat på individ-, grupp- och organisationsnivå” (Ref: Forskning kommunikativt ledarskap Mittuniversitet Johansson, Miller & Hamrin 2011.)

Kommunikativt Ledarskap viktigaste 10 ansvarsområden är:

1.  Vara budbärare och förmedla vision och mål

2.  Skapa tydliga roller för medarbetare genom dialog och engagemang

3.  Coachar och ger medarbetare eget ansvar

4.  Skapar strukturer som underlättar arbetet

5.  Formulerar tydliga förväntningar på kvalitet, produktivitet, och professionalism

6.  Är tillgängliga, respektfulla och bryr sig om medarbetarna

7.  Löser problem, ger och söker feedback och talar för sin enhet

8.  Ger inriktning och hjälper andra att nå sina mål

9.  Gestaltar medvetet budskap och händelser

10. Möjliggör och stödjer meningsskapande

Ett exempel på ett företag som sedan flera år har infört Kommunikativt ledarskap är Volvo. De har sedan länge ett system på plats för att mäta, följa upp och vidareutveckla ledarnas kommunikativa förmåga.

Marianne Rudolfson

Marianne Rudolfson är  senior konsult och delägare på change2grow AB. Hon har en mångårig erfarenhet av ledande befattningar som kommunikationsdirektör. Hon har varit ansvarig för kommunikationen i flertalet större förändringsprojekt. Hennes intresse och specialistkompetens ligger inom kommunikation, ledarskap och företagskultur. Idag kombinerar hon dessa områden med stort kunnande om hur människor fungerar i förändring när hon driver och leder projekt inom förändringsledning och förändringskommunikation.


Change2grow arbetar utifrån en 3-stegsmodell där kommunikativt ledarskap är en av tjänsterna som ingår modul nr 2 implementeringsfasen (Avsikt). Läs mer om vilka modeller och metoder vi arbetar med på www.change2grow.se