Artworks

Konsten att misslyckas

Blog post   •   Dec 20, 2013 14:21 CET

Rädslan för att misslyckas är den vanligaste anledningen till varför mer än 80 procent av världens alla människor ogillar förändring i deras vardag. Kan det vara så enkelt att anledningen till detta är att vi inte förstår dynamiken mellan framgång och misslyckande?

Allt vi gör här i livet kan antingen bli rätt eller fel. Ganska enkelt.
Att vara införstådd med detta gör att man sätter misslyckandet i ett annat perspektiv och tar bort mycket av rädslan kring att misslyckas. Det är när man glömmer detta som misslyckande blir jobbigt. Man ger upp, då man tror att man inte är tillräckligt bra eller att man aldrig kommer att klara det. Vi hade aldrig fått läsa och se om Harry Potter om inte J K Rowling hade haft uthålligheten. Hon fick gå till åtta olika förlag innan hon hittade rätt. Hon hade åtta försök innan hon nådde framgång!

Tennisesset Roger Federer hade tuffa år innan han slog igenom ordentligt och kom att bli en av historien mest hyllade idrottsmän. Det är kanske just detta som har gjort honom till den idrottsmannen han är idag. Vägen till toppen var tuff. Han fick känna på hur det var att misslyckas. Hans motgångar blev tillslut hans framgång.

Kan det vara rädslan att misslyckas som har ställt till det för oss i mötet mellan kultur och näringsliv?

Låt oss bortse från vår bildningsprocess, vår icke-tradition, ovana och statens makt över vår kultur som självklart präglar vårt resonemang och agerande i dessa möten.

Idag förstår vi till stor del de värden som kan uppstå vid gränsöverskridanden. Vad är det då annat än en obekräftad rädsla som håller oss tillbaka i att våga bemöta samarbeten som bevisligen förbättrar välbefinnandet och produktiviteten i oss själva och i vår omgivning. Vi svenskar brukar generellt sett anses som lyhörda, kreativa och tidigt ute med trender och nyskapande. Men i detta avseende har utvecklingen gått långsamt. Allt för långsamt.

Vi uppmuntrar organisationer att göra mer för att göra saker och ting bättre. Trots en ovana och en rädsla att kanske misslyckas och att gå mot strömmen. Det är oviktigt i sammanhanget. Det handlar om att ta ansvar, delta i utvecklingen av ett kreativt samhälle, påverka företagande och gemensamt utveckla nya innovativa lösningar. Allt detta för att skapa välmående och nytänkande företag samt samhällen med kreativa individer - vi på Artworks höjer vår röst för ett mer färgglatt samhälle!

- SLUT -

Artworks är en tankesmedja som arbetar med att förbättra inställningen till och upplysa om vikten av fler samarbeten mellan kultur och näringsliv. Vi behöver en större diskussion och engagemang kring detta i Norden.

Artworks budskap sprids idag genom ett magasin, Artworks Journal, föreläsningar och inom kort dess digital plattform. Join the movement! www.artworksjournal.com

Henrik Kanekrans är grundare till Artworks som är utgivare av magasinet Artworks Journal.

Henrik har varit bosatt Storbritannien i 13 år där han varit med och startat upp flera företag inom media och teknologi.

Intresset för kultur har han hemifrån vilket också präglat hans företag och företagande. Bland annat lanserade hans företag Raconteur weekend-bilagan Art Times som ges ut i The Times lördagsutgåva en gång i kvartalet.

Henrik har fått utnämnelsen Young Entrepreneur of the Year 2009 och finalist året därpå 2010 i Storbritannien.