IL Recycling

Kort rapport från Återvinningsdagen

Blogginlägg   •   Maj 12, 2014 16:03 CEST

Återvinningdagen 2014 inleddes med att ÅI:s ordförande Anders Wijkman hälsade H.K.H Kronprinsessan Victoria välkommen. Hennes närvaro under hela dagen visar hur vikten av resursfrågor och av att sluta loopar har ökat.

Cirkulär ekonomi är inget nytt som fenomen, men det har inte varit det normala sättet att tänka under industrialismens era. Ekonomi innebär att hushålla med resurser men i en tid då kapital och arbetskraft men inte material setts som knapp resurs (och därmed varit billigt) har mekanismerna inte fungerat.

Det krävs nytänk baserat på nya insikter om miljö och material och en innovativ förmåga att omvandla dessa till nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Helhetsperspektiv, rätt styrmekanismer och samarbeten över branschgränserna är vägen fram. Goda idéer föder nya idéer och kanske är det så att delandet av kunskap och nya idéer är det som verkligen kommer att revolutionera världen.

Kerstin Anderson, Vice VD/ CFO
IL Recycling