Epson Sverige

Krävs det att du är en "digital native" för att undervisa en?

Blogginlägg   •   Dec 02, 2015 10:00 CET

Av: Hans Dummer, Head of VI Business Unit

Ingen ny generation har samma attityder och erfarenhet som sina föräldrar. Om vi tänker tillbaka på babyboomen, generation X och nu "digital natives", är varje nämnd grupp formad av en individuell uppsättning omständigheter som påverkar sådant som beteende och preferenser.

När jag läser undersökningar om teknikanvändning i undervisningen står det klart för mig att det finns en "digital klyfta" i Europa, inte bara mellan rika och fattiga, utan även mellan studenter och lärare när det gäller attityden till teknikens roll i klassrummet.

För att understryka denna slutsats kan vi se till en undersökning, gjord av Europeiska skoldatanätet under 2013, som kom fram till att höga nivåer av tillgänglig infrastruktur i skolorna inte hade ett övergripande förhållande till "student- och läraranvändning, förtroende och attityder" gentemot tekniken i klassrummet.

För ett teknikföretag som Epson är detta övervägande viktigt för den typen av produkt och funktion som vi utvecklar för skolor i framtiden och därför är jag öppen till alla som vill kommentera mina slutsatser.

I undersökningen med namnet "Internettekniker för ett engagerande klassrum" (ITEC), som finansierades av Europeiska kommissionen, uppgav elever från hela Europa en preferens mot mer barncentrerade samarbetsmetoder för lärande i motsats till den konventionella lärarledda modellen.

Särskilt påpekade elever nedanstående inlärningsmetoder, som alla kan underlätta och stödjas av tillgänglig teknik, som t.ex. molnanslutna smarta projektorer.

  • Spelbaserad inlärning
  • Spela
  • Projekt- och upptäcktsbaserad inlärning
  • Elever som arbetar i grupper
  • Lärare som förstår och skapar kontakter i barnens intressen utanför skolan

Lärare som tänker annorlunda

Medan ICILS internationella rapport visade att de tillfrågade lärarna i EU i allmänhet var positiva till användningen av ICT i undervisning och lärande, är det också en tydlig slutsats av min litteraturgenomgång att de har en annan inställning än deras elever om hur tekniken ska integreras.

I ICILS-studien verkar lärare t.ex. vara särskilt positiva till teknikens förmåga att stödja åtkomst och hantering av information. De svarade att den "mest användbara" tekniken var förknippad med "lärarlett, didaktiskt klassrumsarbete" (t.ex. med hjälp av projektorer och interaktiva whiteboards).

Lärarnas syn på ämnet återspeglar deras känslighet mot enstaka upplevda brister i utbildningen av teknikledd undervisning.Undersökningen påvisade trots allt en allmänt positiv inställning till teknik i klassrummet:

  • “Lärarna är känsliga för negativa aspekter (till exempel i samband med elevernas kunskaper i skrift, räkning och uppskattning)”
  • “Undervisningsområden och lärande som ofta är mer komplexa (utveckla kritiska, intellektuella och sociala kunskaper) var de områden som visade den högsta bristen på övertygelse från de svarande”
  • “Med undantag för Danmark är en majoritet av lärarna i alla deltagande EU-länder överens om att ICT "begränsar mängden personlig kommunikation mellan elever”

Det är också viktigt att praktiska konsekvenser för lärare i skolorna speglas i undersökningens resultat, bland annat:

  • “Lärarna insåg värdet av att använda tekniken på lång sikt, men identifierade en kortsiktig inverkan på arbetsbelastningen”
  • “Mer än en fjärdedel tyckte fortfarande att det är svårt att införa ny teknik i sin undervisning. En mycket hög majoritet av de svarande i alla länder önskade ytterligare utbildning om hur man använder tekniken i klassrummet”

Vem vet bäst?

Min personliga åsikt som en "digital native" i allt förutom min ålder, är att tekniken erbjuder enorma potentiella fördelar för både lärare och elever.Jag har också fått intrycket av att det finns mycket lite oenighet i detta uttalande från undervisningssamhället i Europa.

Som chef i ett teknikföretag som arbetar för att stödja lärare drar jag utifrån detta slutsatsen att det är nödvändigt för oss att göra ännu mer. Vi kanske måste utveckla en mer intuitiv teknik? Eller kanske ge ett mer pedagogiskt stöd för att hjälpa lärarna att få förtroende för att integrera tekniken för att lära sig mer av tiden?

Jag skulle väldigt gärna vilja höra vad du tror om rollen som Epson kan spela när det gäller att förändra generationsklyftan.

Klicka här för mer information om Epsons sortiment av utbildningslösningar.