Itello AB

Kris skapar samarbeten för överlevnad!

Blogginlägg   •   Okt 16, 2012 08:36 CEST

Nyheter från årets stor bilsalong i Genève får oss att fundera på om inte försäkringsbranschen kan börja tänka i samma banor. Vem kunde för några år sedan tro att amerikanska GM med sitt europeiska märke Opel-Vauxhall skulle närma sig franska PSA Peugot Citroën? Eller att Daimler skulle öka sitt samarbete med franska Renault och japanska Nissan?

Gemensamt för bolagen är att nya miljökrav ökar kostnaderna för utvecklingen. Renault-Nissan har problem med lönsamheten och planerar att öka samarbetet mellan bolagen. De avser att dubbla de årliga besparingarna till 4 miljarder euro 2016, rapporterar nyhetsbyråer. Men vissa samarbeten handlar också om gemensamma fabriker där två bilmärken produceras parallellt, där exempelvis motorer och drivlinor är identiska.

Om vi lyfter detta resonemang till försäkringsbranschen borde det inte vara konstigt om AMF och Swedbank närmar sig varandra i frågor kring effektiv administration av avtalspension, där båda är giganter men valt olika strategier för att nå sina kunder. De har båda samma behov av riktigt låga kostnader för administrationen av försäkringarna. De skulle vinna på effektiv integration till Fora och Collectum och slippa utveckla och testa integrationerna var för sig.  På den nya flyttmarknaden kommer förmodad ökad rörlighet att skapa behov av en kostnadseffektiv utflyttsprocess när väl kunden valt att byta bolag. Borde det inte finnas ett gemensamt intresse av att effektivisera processen?

AMF skaffar ett nytt system för utbetalning av 800 000 pensioner per månad för att kunna hantera allt fler utbetalningar effektivare, borde inte fler aktörer vara intresserade av att hantera behov av flexiblare pensionsålder och hantering av utbetalningar på samma sätt? Med allt fler utbetalningar och diskussioner kring både flexiblare utbetalningsperioder och pensionsåldrar borde flera aktörer fundera på hur de ska kunna bygga in flexibilitet, inte bara kring utbetalningarna utan även i försäkringsprodukterna.

Är det långsökt att införandet av provisionsförbud för fristående rådgivare innebär att allt fler mäklare knyts närmare varandra och att det skapar behov av att effektivt kommunicera både fullmakter, offerter, riskbedömningar och avtal? Och att man borde kunna använda samma sätt att kommunicera mellan mäklare och bolag?

Vi är övertygade om att det finns generella utmaningar för försäkringsbolagen som kan lösas mycket effektivare om bolagen börjar närma sig varandra på kostnadssidan. Vi menar också att det är i erbjudandet till kund som bolagen ska vara unika. Inte i att förvalta eller utveckla egna administrativa system.  Biltillverkarna ser stora fördelar i att samverka i utvecklingen i det som kan tyckas vara centrala i en bil – motor och växellåda – men de har hittat andra sätt att särskilja sig. Inte bara i form, färg och komfort utan i serviceerbjudandet och tilläggstjänster.