Visiba Care

Kundberättelse: Den virtuella ungdomsmottagningen

Blogginlägg   •   Feb 10, 2017 13:12 CET

Vi har pratat med Charlotte Lundholm, projektledare och eHälsostrateg på Närhälsan, VGR. Hon berättar om första tiden med den virtuella ungdomsmottagningen vad säger vårdpersonalen och patienterna om nya möjligheter för att mötas?

Charlotte Lundholm, eHälsostrateg på Närhälsan, berättar om den virtuella ungdomsmottagningen.

Hur känns det att vara igång?

"Den virtuella ungdomsmottagningen är ett av de roligaste projekt jag varit delaktig i. Hela känslan med ett nytt arbetssätt för att möta ungdomar på deras egen arena är fantastisk!"

Hur upplever personalen videobesöket som ett verktyg i sin vardag?

"Personalen hade nog en del farhågor innan vi startade,
- att tekniken skulle vara svårmanövrerad ”vi är ju vårdpersonal”,
- att det skulle bli långa köer i eVäntrummet och att de inte skulle hinna med,
- att ”fel” profession skulle få ”fel” frågor

Tekniken har inte orsakat ett enda problem hittills, det är överskådligt och lättarbetat för användaren. Personalen använder dubbla skärmar och har journalen på en skärm och videosamtalet på den andra.
Förändrade kontaktvägar tar tid att implementera – antalet samtal ökar för varje vecka som vi har den virtuella ungdomsmottagningen öppen. Än så länge så kommer samtalen in i ”lagom takt” – dvs personalen hinner med alla ungdomar som kontaktar oss denna väg.
Vi försöker vara tydliga med att besökaren kortfattat ska beskriva sitt ärende vid inloggning i eVäntrummet. Någon enstaka gång har ex psykologen svarat på ett samtal som barnmorskan skulle haft tack vare att besökaren inte formulerat sitt ärende."

Vilka möjligheter / utmaningar med er digitala mottagning finns för er som organisation?

"Vad gäller barn och ungdomar så ser vi många vinster med att i en förlängning kunna ha bland annat flerpartssamtal. Många ungdomar har lång resväg till ett fysiskt möte med vården och det är långt ifrån alla ungdomar som har körkort och/eller möjlighet till bil och kan ta sig till ett möte dagtid. Genom flerpartsamtal skulle ungdom, vård, tolk etc kunna mötas distansoberoende och tidseffektivt.
Utmaningen för oss som vårdpersonal blir att försöka få till goda integrationer mellan videosamtalstjänst och vårdinformationssystem. Ett önsketänkande är att videomötestjänsten finns direkt i vårdpersonalens tidböcker precis som vilken ”annan bokning” som helst. Detta är något vi och Visiba har en dialog om. Så snart är det inte enbart önsketänkande längre."

Vad skulle du säga att andra bör tänka på innan man öppnar en digital mottagning?

"Videomöten passar vissa målgrupper, inte alla. Ta tiden och gå igenom vilka patienter inom verksamheten som kan vara hjälpta av denna lösning och bemanna därefter med de professioner som kan vara lämpliga. Det är också viktigt att som vårdpersonal öronmärka tid för att genomföra videobesöken praktiskt. (Tisdagar kl – kl är ”videosamtalstid”). Det är svårt att få patienter att byta kontaktväg – håll ut!
Våga testa – och justera efter hand. Allt blir inte rätt från dag 1 – vi korrigerar ständigt tider, personer, rutiner kring våra videomöten."

Vilken feedback har ni fått från patienterna?

"Våra ungdomar har på kort tid anammat möjligheten att komma i kontakt med en barnmorska via den virtuella ungdomsmottagningen. Det är enkelt och bekvämt att kunna rådfråga om preventivmedel mm utan att behöva förflytta sig långa avstånd. För samtalspersonalen börjar det så sakteliga att komma in samtal nu efter två månader igång. De samtal som genomförts har varit mycket uppskattade av patienterna.
…som bonus kan jag tillägga att vi haft videomöten genom den virtuella ungdomsmottagningen av svenska ungdomar som befunnit sig utomlands. (Gran Canaria och Kuba!) Dessa ungdomar har varit överlyckliga över möjligheten att genomföra sitt ärende distansoberorende!"

Andreas Larsson som är kundansvarig för Västra Götalandsregionen och Närhälsan: "Jag tycker att Närhälsan har hittat helt rätt målgrupp att erbjuda digitala vårdbesök till. Både personalen på ungdomsmottagningen och ungdomarna själva har haft lätt att ta till sig tekniken."