Primelog Software AB

Kunden i fokus

Blogginlägg   •   Aug 19, 2015 12:10 CEST

Kunden är grunden för din verksamhet och det är viktigt att kunna uppfylla kundernas krav. Jag brukar säga att det är lätt att nå toppen, men det är betydligt svårare att hålla sig kvar. Därför är det viktigt att inte endast fokusera på att ha många kunder, utan på att ha nöjda kunder. När en kund har höga krav är det viktigt att kunna prestera och uppfylla dessa krav, helst överträffa dem och skapa sig en fördel gentemot konkurrenterna.

Att kunden hamnar i fokus mer och mer är ingen hemlighet. Teknologin utvecklas ständigt och kundernas krav ökar. Den ökar eftersom standarden ökar, företag blir, bara för att nämna några exempel, bättre på att leverera i tid, snabbare på att lösa problem och informationen delas väldigt smidigt.

Högre krav på information

Jag vill sticka ut hakan och säga att vi människor i dagens samhälle är lite bortskämda. I tidigare blogginlägg från min kollega Magnus Molin så nämner han vissa saker vi idag inte kan leva utan, smartphones var en av dessa. Även inom logistik har tekniken utvecklats och det påverkar olika aktörer på marknaden. Jag nämnde tidigare att i takt med att teknologin utvecklas så ökar kundernas krav. Det är därför viktigt att arbeta i ett affärssystem som både är i framkant av utvecklingen och som kan tillförse kunden dess behov. Att som företag ha så detaljerad information som möjligt är en av många faktorer som ger en högre service ut mot kunden men även internt inom företaget.

Högre krav på service

Kundernas krav har lett till att man sätter mer press på allt ifrån leverantörer till transportörer. Inte i form av produkter eller tjänster, utan mer i form av service. Företag måste hela tiden fråga sig, vad vill kunden ha? Och agera efter det. Kan man inte tillfredsställa kunden i dagsläget, då får man se över sin organisation för att tillämpa något som kan nå dessa krav och behov. Men det får inte ta slut där. För som jag påpekar tidigare så utvecklas tekniken hela tiden, kraven förändras och behoven ökar. Det är därför viktigt för företag att hänga med i utvecklingen, att uppfylla nya krav och att se över vilka behov kunderna efterfrågar. 

Frågar ni mig så tycker jag att kunderna har rätt i att ha höga krav, och det är inte för att kunden alltid har rätt, utan just av en väldigt simpel anledning: inga kunder - ingen verksamhet.

Alexander Lahdo
Sales Manager
alexander.lahdo@primelog.com