IL Recycling

Kundvärdet i fokus

Blogginlägg   •   Maj 07, 2014 14:31 CEST

Efter lunch påbörjas ett pass kring hur hållbarhet är en drivkraft för innovation och tillväxt. Thomas Haglund, ansvarig cirkulär ekonomi, Accenture berättar att 3 saker som ett företag måste göra för att nå en hållbar lönsam utveckling är:
  1. Ha fokus på kundvärdet
  2. Använd rätt affärsmodell
  3. Hänga med i den tekniska utvecklingen

Det absolut viktigaste är att ha fokus på kundvärdet. Att hela tiden tänka utifrån kunden och vilket värde som produkten/tjänsten tillför.

Tankar som väcks för mig är så klart hur kan vi tillföra ännu mera värde till våra affärsrelationer? Använder vi rätt affärsmodell? Och hur behöver vi utveckla vår produkt- och tjänsteportfölj för att hänga med i den tekniska utvecklingen? Vi jobbar aktivt med alla 3 delar idag och med ny inspiration från dagen kan vi förhoppningsvis öka takten ännu mer.

Richard Toppar, Sälj- och marknadschef, IL Recycling