Primelog Software AB

Kvalitet kontra ledtid

Blogginlägg   •   Maj 23, 2016 17:31 CEST

E-handeln har i närmare ett decennium varit ett växande område för både tillverkande- och renodlade försäljningsbolags verksamheter. Inom B2B gavs möjligheten att genom en egen e-butik på ett snabbt, effektivt och lönsamt kunna kommunicera och driva försäljning till återförsäljare och slutkunder på ett sätt som inte möjliggjorts tidigare. Inom B2C gavs möjligheterna som ovan men här ställdes det snabbare krav på ledtid till slutkund och högre krav på kundservice.

Båda begreppen ledtid och kundservice är två ämnen som egentligen förtjänar egna blogginlägg på grund av deras betydelse för kundupplevelsen, jag tänkte dock med detta inlägg i korthet problematisera en del, dvs konsekvenser av så kallad ”dropshipping”.

E-handelsbutiker inom till exempel möbel- och inredningsindustrin har i många år använt sig av ”dropshipping”, vilket kortfattat betyder att leverantörerna lägger upp produkter på sin e-butik utan att själva lagerhålla artiklarna som istället vid en beställning genom e-butiken triggar en order direkt till fabrik och/eller extern leverantörs lager och därifrån direkt skickas till slutkund. I praktiken är detta en lösning som för e-handelsbutiken möjliggör att enkelt kunna nå ut med ett brett sortiment med låg risk och noll kapitalbindning i lager, en så kallad ”no brainer” för många men också en risk för andra.

För en slutkund handlar dennes upplevelse av köpet inte enbart om att produkten är hel och av tillfredsställande kvalitet utan också hela händelseförloppet från köpt produkt till leverans och det är just i denna del av kedjan som problem kan uppstå vid ”dropshipping”. E-handlaren förlorar lätt kontrollen över vilket skick produkten har när den skickas ut till slutkund likväl som i många fall även kontroll över ledtid och transportsätt.

Hade e-handlaren istället lagerhållit produkten så finns möjligheten att genomföra en slutkontroll av produkten innan leverans samt att även stå som transportköpare, vilket ökar sannolikheten till en nöjd kund. Underförstått är dock givetvis att vissa bolag kör en ex-work lösning vid ”dropshipping” och ena delen ovan försvinner i sådant fall.

Frågan är då vilket som är det långsiktigt mest lönsamma alternativet; kapitalbindning och kontroll vs dropshipping och risk?

Jag har pratat med ett antal olika e-handlare det senaste året och vad jag ser, är att flertalet numera väljer att producera produkterna själva, ofta i Asien för att sedan lagerhålla artiklarna själva närmare slutkund. Anledningen är att de får just den kontroll som tappas vid ”dropshipping”; kontroll över utskicket, transporten men också, inte att förglömma, en förbättrad, mer lönsam och kontrollerad returhantering. En annan aspekt är att de e-handlare som väljer att gå på detta spår kan förse sina produkter med det egna varumärket.

Min rekommendation i frågan är beroende på och avgörande av e-handlarens finansiella muskler, det handlar om kontroll och kvalitet å ena sidan som kräver högre kapitalkostnad och kostnader å den andra.


David Knape
Sales Manager
david.knape@primelog.com