Svenska Institutet FMS

Kvalitétsarbete med FMS-metoden kan ge oss världens bästa skola

Blogginlägg   •   Okt 29, 2010 14:56 CEST

När jag läste dagens DN.DEBATT så har jag lite åsikter igen.

Det här är något som jag tror mycket på. "De nationella kvalitetsregistren – som byggts upp av engagerade läkare – ger redan stora vinster i form av bland annat kraftigt minskad dödlighet efter hjärtinfarkt. Länssjukhuset i Halmstad lyckades halvera dödligheten på ett år. Men vi har inte utnyttjat registrens unika fördelar på långa vägar. Genom en överenskommelse mellan staten, landstingen och industrin kan vi göra svensk hälso- och sjukvård världsledande. Denna satsning ger en effektivare vård till glädje för skattebetalarna, stärker Sverige som forskningsnation och hjälper framför allt patienterna, skriver regeringens utredare."

Att sticka ut hakan och säga att vi kan bli världsledande. Det är häftigt! Vi kommer aldrig bli bäst på att göra saker billigt i det här landet, men vi är MYCKET bra på att vara först och göra det med kvalité! Och med den stora massan 40-tallister som är på väg in i ålderdomen - så krävs nu en optimering av hela systemet.

"Överenskommelsen kräver att alla parter sammantaget investerar ytterligare cirka 200 miljoner kr per år i infrastrukturen för kvalitetsregistren. Redan i dags­läget lägger hälso- och sjukvården ner mer än 500 miljoner kr per år på kvalitets­registren. Tillsammans med denna förstärkta satsning skulle satsningen på effektiva uppföljningssystem kosta mindre än 2,5 promille av de 285 miljarder kr vi lägger ner på sjukvården i dag."

Denna matematiska ekvation är säkert hållbar och genomtänkt. Men om vi på allvar ska jobba med hela människan i ett långsiktigt perspektiv, så måste vi koppla på förebyggande arbete i skolan också. När vi nu vet att de flesta av våra sjukdomar idag är kopplade till livsstil! Med FMS-metoden kan vi sätta in åtgärder i skolan på ett MYCKET systematiskt vis. Där åtgärder kan riktas på skol/kommunnivå. Då skulle inte bara förutsättningar till lärande öka - utan ett systematiskt nationellt hälsoarbete kan göra skolan till en friskzon och arena för personlig utveckling.

Med FMS-metod och databas som grund kan mycket göras och jag överlämnar gärna ett förslag på samma sätt som Måns Rosén, till vår sittande regering. FMS webbaserade samtalsmetod är ensam i världen och innehåller närmare 12 000 elever totalt!

Med modern pedagogik och mätbarhet hand i hand kan dessa framtida sjuksiffror minskas ytterligare. Till att börja med borde företag som jobbar med förebyggande hälsoarbete få del av regeringens 72 miljoner. Pengar som ska delas ut till kreativa företag som främjar utveckling.Här kan ni se den senaste bilden på alla gymnasieelever ifrån vår FMS-datbas (nu 880 st) som gjort två elev-profiler med ett års mellanrum. Och dessa förbättringar sker av ett samtal på 30 minuter! Vilka procentuella förbättringar som kan ske efter skolor på allvar riktar sin undervisning efter varje års resultat - det kan jag bara föreställa mig.

Läs mer under bloggarkivet från den 14:e maj (Vad är FMS-metoden?) och se en kortfilm!