ADDQ Consulting

Långsiktighet med fokus på kvalitet – gör att företag blir konkurrenskraftiga

Blogginlägg   •   Feb 16, 2014 09:32 CET

Det alla är överens om är att evolutionen beror på erfarenhet och att vi lär oss av det som tidigare gjorts. Borde vara hög tid att uppskatta erfarenhet!

De som är erfarna är de som vågat göra fel men som lärt sig av det.

Trägen vinner - är ett bra talesätt som beskriver vad erfarenhet går ut på – att jobba långsiktigt och inte ge sig.

De bolag som har lyckats under längre tid är de som haft en tydlig vision och jobbat långsiktigt, t.ex. Apple och Ikea. Tyvärr är det trender och kortsiktigt tänkande som gör att allt färre företagsledare lyckas skapa hållbara långsiktiga bolag. Många bolag kommer upp som en sol men faller snabbt ner som en pannkaka. En bra bok som beskriver vad som är viktigt att tänka på för att skapa långsiktiga företag är Good to Great – av Jim Collins. Denna bok är en bestseller och har blivit en bibel för många företagsledare. Mycket kloka ord men kräver mycket av ledarna och personalen för att de sedan skall lyckas.

Under senare år upplever jag att trenden gått från långsiktighet till kortsiktighet.

Företagens kvartalsrapporter har flyttat fokus från långsiktighet till kortsiktighet. Erfarenhet uppskattas inte längre, företag har varslat erfarna till förmån för nyrekryterade. Inom konsultbranschen är fokus på låga timtaxor i stället för att fokusera på erfarenhet och kompetens.

Detta kortsiktiga tänkande medför att flera företag får problem. Projekten tenderar att bli försenade då inte kompetens och erfarenhet används, detta leder till dålig konkurrenskraft och kvalitet och slutligen till ett icke konkurrenskraftigt bolag. Detta kan sammanfattas med dödsspiralen, enligt Jim Collins.

Projektkostnad samt värde för pengarna i stället för timtaxa.

I have a dream… är ett känt citat av Martin Luther King. När det gäller att driva projekt så har jag en dröm att vi i framtiden inte fokuserar på timtaxa utan istället fokuserar på projektkostnad samt vilket värde man får för sina investerade pengar.

Timtaxan säger inget om vad projektet kommer att kosta, det säger inte heller något om vilken kvalitet som kommer att levereras eller om projektet kommer att lyckas. Trotts detta så är det timtaxor som diskuteras.

Under mina drygt 15 år som konsult, säljare och konsultchef så har det allt för sällan hänt att beställaren efter projektet vill diskutera projektkostnaden eller vilket värde de upplevde att de fick för sina investerade pengar. Det jag hoppas på är att inköpschefer och företagsledare i framtiden kommer att fokusera på projektkostnad i stället för timtaxa samt mäta på kvalitet och värde för pengarna.

Skall man vara med och konkurrera om att utveckla morgondagens projekt så gäller det att hela tiden bli effektivare och lyckas minska projektkostnaden men med bibehållen kvalitet. Det är en stor utmaning som går att lösa med effektiva koncept och erfaren personal.

Vem ringer du när du har problem?

  • Vem skulle du kontakta om du själv eller dina barn blev sjuka?
  • Skulle du välja en erfaren läkare som behandlat just denna sjukdom tidigare eller skulle du välja en läkare som är oerfaren?

Svaret är enkelt och kommer utan tvekan.. en erfaren läkare.

Om du istället har ett företag eller projekt som inte mår riktigt bra skulle du då välja att få hjälp av någon som är erfaren och löst detta problem tidigare eller skulle välja någon som är oerfaren. Det konstiga är att flera nu tvekar och börjar diskutera timtaxa.

Om vi bryr oss lika mycket om vårt företag som oss själva och vår familj så är valet enkelt.

Varför blir kunden förvånad när projekt levereras i tid och med rätt kvalitet?

Det borde vara tvärt om! Att lyckas med att leverera i rätt tid med rätt kvalitet kräver erfaren personal med erfarenhet i form av koncept och produkter, något som borde vara en självklarhet 2013.

I dag finns det några få bolag som satsar långsiktigt och på kvalitet.

Min övertygelse är att dessa bolag har en trygg framtid.

Som Jim Collins skriver "– med sitt engagemang och svänghjulseffekten kommer dessa bolag att leverera ständiga förbättringar till markanden".

Kort om författaren

Lasse Holmberg VD för AddQ i Göteborg - Din partner för test

Vi är ett konsultbolag som jobbar långsiktigt med fokus på kvalitet