Mind Sthlm

Låt inte din underleverantör låta patientsäkerheten falla mellan stolarna.

Blogginlägg   •   Okt 28, 2016 12:11 CEST

Långsiktighet och kvalité får inte falla mellan stolarna när husläkarmottagningen använder underleverantörer.


För att vi som underleverantör ska uppfylla kraven som SLLs avtal och Socialstyrelsen ställer på husläkarmottagningar så krävs ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9). Läs gärna hälsningen från vår verksamhetschef, leg psykoterapeut, Jenny Brodén,

Det betyder att det ansvar som ofta faller på husläkarmottagningen vid nyttjande av underleverantörer tar vi själva. Vår övertygelse är att det är det som krävs för att inte delar av patientsäkerheten ska falla mellan stolarna. 

Att följa avtal och Socialstyrelsens riktlinjer är en viktig integrerad del av Mind Sthlms företagskultur. Som underleverantör använder vi vårt egna ledningssystem för:

 • Egenkontroll
 • Kontroll av journalföring
 • Utredning av rapporter, klagomål och synpunkter
 • Förbättrande åtgärder
 • Årlig patientsäkerhetsberättelse
 • Kontinuerlig förbättring av processer och rutiner.
 • Gemensam handledning och APT för personalen. 

Om inte underleverantören tar på sig hela ansvaret för att leva upp till avtalskraven, så hamnar det ansvaret på husläkarmottagningen. 

Ett annat exempel på avtalskrav, utöver ledningssystem, är kompetenskraven. Det är krav på att personal som utför psykosociala insatser ska vara:

 • Socionom med lägst bas-utbildning i psykoterapi
 • Legitimerad psykolog
 • Legitimerad psykoterapeut
 • Eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med lägst basutbilduning i psykoterapi. 

Detta är ytterligare något som underleverantören behöver ta ansvar för om inte husläkarmottagningen ska hamna i blåsväder, och patientens patientsäkerhet ska kompromissas.

Detta är en anledning till att vi väljer långsiktiga samarbeten där båda parter sätter kvalité och säkerhet främst.