Flangetech

Låt oss hålla oss till fakta om vad som verkligen har inträffat;

Blogginlägg   •   Feb 24, 2010 17:21 CET

Appro tillsammans med Det Norske Veritas blev genom vår leverantör Sunny Fasteners utsatta för förfalskade certifikat.

I syfte att verifiera att levererade produkter innehöll rätt material och egenskaper enligt Tranter Internationals specifikationer, genomfördes därför över 450 individuella tester av Inspecta.

Samtliga resultat visade att produkterna låg inom ställda krav.

Överenskommelsen var att om någon produkt låg utanför tolerans, så skulle dessa returneras.

Tranter har inte returnerat någon produkt.

Man har också framfört att man tagit ett affärsmässigt beslut att inte återkalla någon växlare.

Tranter stoppade och annullerade samtliga innestående order gentemot Appro direkt vid upptäckten av misstänkt felaktiga certifikat, förutom de 4 avropsordrar som omfattade 100 % material ifrån Sunny Fasteners.

Alltså fortsätter man köpa material som hade levererats med falska certifikat och ännu ej hade blivit verifierade av Inspecta.

Dessa leveranser pågick t.o.m. 14 november 2008, d.v.s. 2 veckor efter att man stoppat allt annat.

Efter att alla tester hade slutförts av Inspecta stoppade Tranter samtliga köp ifrån Appro.

Appro tilläts aldrig att genomföra leveranser ifrån alternativ leverantör.

Istället vänder sig Tranter till annan leverantör i branschen och genomför ett s.k. stödköp, denne leverantör använder sig av en lagerhållare/tillverkare i England vid namn Steadfast.

Vad bestod stödköpet av?

Utöver produkter som hade levererats av Sunny Fasteners, så flyttade Tranter över samtliga annullerade ordrar till den nya leverantören.

Varför flyttar man över ordrar på produkter som inte omfattades av förfalskade certifikat och som inte var tillverkade av Sunny Fasteners över huvudtaget?

Stödköpets kostnad hamnar på över 800 000 kr mellanskillnad gentemot våra överenskomma priser enligt avtalet. Varför?

Volymen i presenterade underlag från er, motsvarar upp till 10 månaders normal förbrukning på vissa artiklar. Varför?

Appro har alltid levererat enligt er materialspecifikation PS-0132.

Alltså i material 42CrMo4 enligt EN 10269 och med hållfasthetsklass som möter både B7 och 8.8.

Varför ändrar då Tranter dessa krav vid stödköpet?

Man frångår nu PED kravet på att materialet måste innefattas av EN 10269.

Man nöjer sig med att produkten skall vara ”dubbelklassad”, alltså täcka ASME SA-193 och

EN 20898- 1/ISO 898.

Ingen av dessa standarder omfattas av PED kraven.

Leverantören i England, Steadfast använde är endast godkänd att leverera ASME relaterade produkter, såsom B7 och L7.

I syfte att uppfylla PED, har Tranter skickat in och fått något PMA godkänt för dessa materialklasser?

Om så är fallet, varför gavs inte Appro möjlighet att leverera under detta?

Om inte, så bör dessa växlare inte betraktas som PED godkända, eller?

Orimliga kostnader;

I ett mycket bristfälligt Excel ark, så redovisar Tranter kostnader motsvarande över 300 timmar.

Bland annat påstås det ha tagit 45 timmar att spärra innevarande lager och 35 timmar för att utfärda ordrar till stödköpet.

Vi anser dessa tider vara rena fantasier!

 Frågeställning;

  • Tranter påstår att man inte använt levererat material med förfalskade certifikat i sina värmeväxlare. Var finns då detta material? Inget har returnerats till Appro.
  • Varför träffar representant från Tranter ihop med Björn Almén (då anställd hos annan i branschen), vår leverantör Mr Song ifrån Sunny Fasteners redan i augusti 2008, dessutom på en lördag? Detta möte var inte sanktionerat eller godkänt av vare sig Appro eller den alternative leverantören.
  • Varför påstår Tranter till en början att man av misstag kasserat den transportvagn som Appro ägde och använde vid ert lager. En vagn som senare dyker upp hos Alméns Special Fasteners? Senare betalar man dock efter påtryckning.
  • Vad är den egentliga orsaken och bakgrunden till att Tranter överreagerade som man gjorde och helt abrupt stänger av en leverantör efter många år av gott samarbete?
  • Varför hanterades inte hela historien på ett affärsmässigt sätt genom en regelrätt reklamation?
  • Varför vägrar Tranter fortfarande efter 14 månader visa upp originalcertifikaten ifrån de stålverk som Steadfast använde sig av vid köp av råmaterial? Detta är nödvändigt för att säkra att Tranter har använt sig av ett PED godkänt material och att APPRO över huvud taget skall kunna diskutera eventuella ersättningar.
  • Varför väljer Tranter att göra ett avtalsbrott?

Prioritet;

Viktigast för alla parter är nu att få fram den egentliga orsaken till varför Tranter reagerat som man gjort och att vi säkrar vilket material som verkligen användes under stödköpen och som fortlöpande levereras genom Alméns Special Fasteners AB.

Båda våra företag arbetar och verkar för att våra slutkunder skall känna sig trygga i sina köp av våra produkter.