Conscriptor

Läkarsekreterare: Pensionsavgångar ger oss en tickande bomb

Blogginlägg   •   Maj 30, 2014 14:55 CEST

I Sverige har vi en mycket kompetent yrkesgrupp som inom några år kommer att vara en akut bristvara. När tusentals läkarsekreterare går i pension är adepterna och nytillskotten få. Samtidigt visar en nyligen genomförd undersökning av tidningen Vision att samtliga landets lokala läkarföreningar upplever att de har att hantera mer administration i dag än för fem år sedan. 25 av de 28 lokala föreningarna svarar också att det behövs fler medicinska sekreterare. Samtidigt som de som finns i dag ofta är överlastade med administrativa uppgifter.

Så vad gör vi? Förmodligen stavas en del av lösningen ny, användarvänlig teknik. När det gäller journalskrivning är möjligheterna stora att med digital teknik och smarta systemstöd effektivisera arbetet. Inte minst måste vårdens leverantörer ha kapacitet att förse verksamheten med relevanta nyckeltal baserat på den kunskap som finns och som ökar för varje dag. Transparens, kunskapsöverförande och nytänkande behöver i det arbetet vara en självklar del av vardagen.

Låt ny teknik och en ny administrationsstruktur bli en del av lösningen

Om vi ska klara av att möta framtidens vårdbehov är en av flera utmaningar att färre läkarsekreterare ska ställas mot ökande vårdbehov och krav på effektiv, säker dokumentation. Att vi inom överskådlig tid skulle få fram en större mängd läkarsekreterare känns orealistiskt.

Som vi ser det förutsätter den situationen en ny administrationsstruktur där läkarsekreterarna frigörs från en stor del av dagens manuella journalskrivning. Nya lösningar som använder direktdiktat kan vara ett sätt att på sikt eliminera journalskrivningen så som den utförs i dag.  Andra hjälpmedel som användarvänliga frågemallar kan också rationalisera arbetet betydligt.  Outsourcing av journalskrivningen är också en del av lösningen som många gånger är både billigare och effektivare, i synnerhet när vi ser till helheten och jämför med den faktiska kostnaden för dagens journalhantering.

Som vi ser det är det inte läkarna eller annan personal som behöver vårda som ska driva den här utvecklingen framåt utan snarare de aktörer som är specialiserade på att erbjuda en effektiv vårddokumentation.

Mer tid till patienten – mer vård för skattekronan

På Conscriptor pågår flera projekt för att se hur vi på ett innovativt sätt kan utveckla de allra enklaste, effektivaste och mest användarvänliga lösningarna inom vårddokumentation. En viktig del av det arbetet handlar om att utveckla lösningar för smartphones och surfplattor.

I samband med att Conscriptor förvärvade dikteringslösningen MedSpeech har vi också anställt ett nytt utvecklingsteam helt inriktade på att effektivisera vårdadministrationen. Vi drivs i det arbetet av övertygelsen att läkare, läkarsekreterare och all annan vårdpersonal måste få arbeta med det de är bäst på – att vårda patienterna. Vår och andra leverantörers utmaning och uppgift är att med modern teknik och rationella processer ge kompetenta medarbetare mer tid åt patienterna och skattebetalarna full utväxling på insatserna.

Henric Carlsson, vd Conscriptor AB

Tel: 0730-29 99 09, henric.carlsson@conscriptor.se