Sveriges Kommuner och Landsting

Läkemedelssamordning skapar rättvisa

Blogginlägg   •   Okt 23, 2012 10:54 CEST

Läkare och patientföreträdare larmar 19/10 på DN Debatt om att nya kostsamma läkemedel inte kommer alla cancerpatienter till godo så snabbt och rättvist som de borde. Vi kan instämma i delar av problembeskrivningen – det har tagit väldigt lång tid att komma till beslut. Men orsaken är inte antalet inblandade ”administrativa” aktörer, utan bristen på samordning mellan de aktörer som måste vara involverade i sådana beslut: läkemedelsföretag, vårdens experter, myndigheter och sjukvårdshuvudmännen som till sist ska besluta och betala.

Debattörerna gör det enkelt för sig när de blundar för det grundläggande problemet; alla läkemedel är inte värda sitt pris, inte ens om de är livsförlängande. Mycket av det som görs i dagens högspecialiserade sjukvård är livräddande. Betalar vi för högt pris för nya läkemedel med måttliga effekter tvingas vi skära ner på något annat, som är mer prisvärt och effektivt livräddande. Det måste vi undvika – såvida vi inte har råd att låta offentligt finansierad sjukvård kosta hur mycket som helst.

Viktiga nya metoder, t.ex. läkemedelsbehandlingar, måste därför värderas i relation till sitt pris innan man inför dem. Och precis som debattörerna påpekar måste detta göras i god tid och på ett öppet och samordnat sätt mellan berörda aktörer, så att det inte blir läkaren eller kliniken som måste ta ställning i enskilda fall. Då skapas förutsättningar för en rättvis och likvärdig läkemedelshantering i hela landet.

Inom ramen för cancerstrategin och nationella läkemedelsstrategin pågår just nu ett intensivt arbete vid Sveriges Kommuner och Landsting för att formera en sådan samverkansstruktur, som mycket snabbare än hittills kan arbeta fram både underlag och tydliga rekommendationer för användning av nya kostsamma läkemedel. Sådana strukturer finns och fungerar bra i andra länder, t.ex. Skottland. Ska det sedan fungera i praktiken, så att cancervården verkligen blir mer jämlik, krävs en god vilja från alla berörda aktörer och i framtiden en lojalitet och följsamhet till de gemensamma rekommendationer som man kommer fram till.

Göran Stiernstedt
chef, avdelningen för vård och omsorg

Jan Liliemark
ordförande, Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel

Gunilla Gunnarsson
samordnare Nationella cancerstrategin

Kontakt

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l