Ledarskapscentrum

Lästips: The Oxford Handbook of Personnel Assessment and Selection

Blogginlägg   •   Jun 17, 2013 12:31 CEST

The Oxford Handbook of Personnel Assessment and Selection samlar vetenskapliga översikter om urvalsmetod och täcker bland annat in personalurval i en historisk kontext, metodologiska och statistiska frågeställningar samt redogörelser av det vetenskapliga studiet av såväl prediktorer som resultat. Oxford handbook of personnel assessment and selection är därmed en klockren sammanställning om det evidensbaserade arbetssättet vad det gäller personalurval.

De vetenskapliga bidragen kommer från flera framstående forskare inom området och har sammanställts av Neal Schmitt som är professor vid Michigan State University och sannolikt värdsledande vad det gäller evidensbaserat urval.


The Oxford Handbook of Personnel Assessment and Selection (2012). Schmitt, N. (Ed.), New York: Oxford University Press.