Svenska Institutet FMS

Ledaren viktig

Blogginlägg   •   Okt 06, 2010 13:07 CEST

Det har inte stått mycket i tidningarna varken om skolan eller hälsan nu efter valet, så jag skriver lite om det jag själv tycker är viktigt.

Efter att jag sett Hipp-Hipps film innebandy så tänker jag skriva lite om vikten av ett bra ledarskap. Filmen är MYCKET rolig och Kajan gör i stort sett alla tänkbara fel som går att göra i denna situation. Särskilt kul för mig med tanke på att jag själv jobbat som idrottslärare i snart 20 år nu. Och möter många föräldrars egna bild av ämnet i utvecklingssamtal och på föräldramöten, som säkert påminner en del om den Kajan visade. Att vi idag som idrottslärare jobbar med livsstilsfrågor och hälsobegreppet i ett bredare perspektiv, känner många inte ens till.

Mot denna komiska film vill jag gärna också skriva lite om Kjell Enhagers föredrag jag lyssnade på i förra veckan på Visby Strand här på Gotland. Kjell har varit professionell coach för idrottsstjärnor i över 20 år. Han började fundera kring vad som gjorde skillnaden mellan att lyckas och inte göra det. Just för att han själv inte riktigt nådde ända fram som professionell golfspelare. Mycket av föredraget under 3 timmar handlade om möjligheter, tankens kraft och hur man hela tiden som coach skall försöka förstå vilken typ av "adept" man har framför sig. - Ställa bussen där och köra någon annanstans. Var en kul replik han sa. Och vill man bli bäst i världen räcker det inte att bara göra saker på ett sätt.

Kjells "glassboomerang" har jag nu tagit till mig både med mina egna barn och eleverna i skolan. Han pratade också om vikten av att använda alla sinnen med sina adepter i sitt "coachingjobb". Att just veta vilket sinne som är dominant är viktigt att veta när du vill bli en bra golfspelare. Att visualisera slaget eller känna slaget eller kanske nynna fram en bra känsla. Ja vi är alla olika men detta är något Kjell jobbat mycket med.

Han gjorde också underbara utvikningar under föredraget av personlig karaktär, där både kända personer och familjemedlemmar medverkade - använde många olika perspektiv och mycket humor. Jag förstår att han fick 2009 års talarpris i Sverige. Kjell Enhager måste bara upplevas!

Och det är detta vi nu i skola och arbetsliv ska försöka sträva efter, tycker jag. För om vi inte förstår de människor som vi leder, hur skall vi då veta på vilket sätt detta skall göras? Att läraren/ledaren har en oerhört viktig roll idag är då fullt klart. Ju viktigare ju mer ansvar han/hon har. Och då kan ledaren inte vara kategorisk, utan måste vara öppen och se varje individ i det kollektiva.

För detta krävs samtal. Och varför inte använda vår webbaserade FMS-metod? Som motiverar till livsstilsförändringar och förbättrade skol/arbetsprestationer. Många lärare har en bristfällig utbildning här. För i den lärarexamen de en gång fick ingick inte samtalsmetodik. Utan många lärare har "snickrat ihop" en egen stil som oftast fungerar "rätt bra". Och några ser endast till undervisning som något statiskt, där det finns en sändare och en mottagare. Men här finns en stor utvecklingspotential. Oj oj oj! Om lärare börjar lyssna och fokusera mer på mottagarens villkor - kan det börja hända spännande saker i skolans värld.Och här finns ju redan ett utvecklingssamtal per läsår att utnyttja till detta. För att sedan även gå vidare i den övriga undervisningen.

Ett konkret exempel kan vara att just ta reda på vilket sinne som är dominant - för varje elev. För när man lär sig nya svåra saker kan denna kunskap vara helt avgörande. En del elever behöver rita bilder andra behöver göra eller lyssna via hjälpmedel. Och här finns många bra material som medvetandegör vilken sinnesdominans varje individ har. Att lära sig att lära på bästa sätt - måste också vara något centralt i den framtida skolan.


Läs hur vår FMS-metod fungerar i bloggarkivet från den 14:e maj (Vad är FMS-metoden?) och se vår kortfilm. Så förstår du säkert!