Norlin & Partners

Ledarskapsutbildningar handlar också om medarbetarna.

Blogginlägg   •   Dec 23, 2011 10:35 CET

De flesta ledarskapsutbildningar har inte någon verkan och är överskattade eftersom de som skall ledas inte har fått någon utbildning i att ledas visar en avhandling från Lunds Universitet av psykologen Johan Bertlett. Det sägs även i samma avhandling att bästa resultat nästan alltid uppnås när ledaren utbildas tillsammans med sina medarbetare och att samspelet mellan ledare och medarbetare är en viktig del.

Hos oss på Norlin & Partners är forskningsresultaten ett stöd för våra erfarenheter att ledarutveckling behöver kopplas till mer än enbart chefsuppdraget. Det handlar som sagt även om samspelet med medarbetarna men även chefens personliga ledarskap. Därför bör alltid utveckling av ledarskapet ske i relation till medarbetargruppen.

En framgångsrik ledarutvecklingsinsats är när den sker i ett arbete med chefen i den egna ledningsgruppen eller medarbetargruppen. Chefer behöver i vissa lägen få möjlighet att lära nytt om sitt eget ledarskap tillsammans med andra chefer i organisationen där fokus bör vara på chefens vardag med möjligheter och dilemman.

Konsultarbetet - när det gäller ledarskapet - handlar om att ge stöd till cheferna och utmana för insikter, handling, utveckling i det personliga ledarskapet och självklart alltid i relation till medarbetarna.

Ledarskapet är en relation som samskapas i ömsesidig kontakt mellan ledaren och medarbetarna. Därför är deltagarnas egna reflektioner men även upplevelser och känslor i form av engagemang, personligt åtagande, förståelse för sig själv och att förstå andras reaktioner en viktig del.

Det personliga mötet är grunden i all ledarutveckling, eller hur?