ADDQ Consulting

Less is more.

Blogginlägg   •   Feb 06, 2013 10:52 CET

Jag fascineras varje dag av hur yrket test är ett ständigt lärande.

Efter alla mina år i branschen så tycker man att man snart sett det mesta, men man upptäcker ständigt nya infallsvinklar. Tack vare mitt nuvarande uppdrag och nyvunna intresse för användbarhet så har jag kommit i kontakt med uttrycket tillgänglighet och insätt att det begreppet skiljer sig rätt rejält beroende på vem du är. På det här uppdraget är det otroligt viktig att den information som produceras och publiceras är tillgänglig för alla, inklusive synskadade, hörselskadade och människor med andra funktionshinder vilket ställer helt andra krav än normalt på hur en hemsida eller t.ex. en webb-TV spelare är utformad.

Vi tar ofta för givet hur till exempel en webbsida eller videospelare ska vara utformad för vi har ju sett massor med webbsidor och videospelare, men det är ju just det, vi har sett en massa webbsidor, men om du inte ser då? Eller ser väldigt dåligt? Detta är något jag tror vi seende och hörande människor ofta missar och vi inom test fokuserar så väldigt ofta på att de funktioner vi testar ska fungera enligt specifikation och då rent funktionellt, jag tror att vi ofta glömmer enkelhet, användbarhet och tillgänglighet.

Jag överhörde en konversation på tåget för ett tag sedan där två personer diskuterade biljettsystemet för ett känt svenskt tågbolag där kontentan var att det inte fanns någon på bolaget som kunde tala om vad en enkel biljett mellan Stockholm och Göteborg kostade utan det var så många olika variabler som spelade in vid varje beställning att varje biljett hade olika pris beroende på vem, när, var, och hur biljetten beställdes. Lite så är det ibland inom test också att vi måste i förväg försöka lista ut alla olika variabler som kan testa en funktion på för att visa att vi har testtäckning. Jag tror ofta att vi krånglar till saker i vår önskan att vara så flexibla som möjligt och få med då mycket funktioner vi bara kan när vi ändå är igång och förändrar och petar i något. I AddQ´s kurs i utforskande testmetodik xBTM försöker vi lära ut att i testdesignen tänka mål och syfte med testerna i stället för hur man ska testa alla möjliga variabler.

Jag tycker mig dock känna att det är en förändringsvåg på gång i mobilapparna och sufplattornas fotspår, och även inom vårt testskrå tycker jag mig skönja en vår utan långa testfall med 100-tals teststeg för att i förväg försöka lista ut alla upptänkliga variabler, förhoppningsvis med vinsten att vi lägger ner vår värdefulla tid på att verkligen testa och hitta buggar.