Frihetspartiet

Lika lön för lika arbete

Blogginlägg   •   Feb 02, 2010 00:44 CET

Ur partiprogrammet: "Frihetspartiet skall verka för lika lön för lika arbete"

Den 24 maj 1919 beslutade Sverige att införa allmän rösträtt för kvinnor. Nittioett år senare tycker man ju att Sverige borde kunna tagit ytterligare ett steg. Men, alls icke. Sverige är idag ett högst ojämlikt land som inte ens har förmått att införa en jämlik rätt till lika lön för lika arbete. En, som alla borde tycka, självklar mänsklig rättighet att säkerställa samt det första steget efter införandet av en allmän rösträtt som borde tillförsäkrats alla medborgare, oavsett kön.

Lika lön för lika arbete är också en fråga som troligtvis alla män ställer sig bakom. Det är ju frågan om en utpräglad rättvisesak. Frågan man måste ställa sig är då varför Feminströrelsen så kapitalt misslyckats att få en majoritet av befolkningen att stå upp för kvinnorna i denna sak? Feminsterna har valt att istället fokusera på för dom långt ”viktiga saker” såsom frågan om så kallade "Herrtidningar" skall vara inplastade eller icke. De har även valt att fokusera energin på sexistisk reklam där kvinnor i bikini utgjort en måltavla medan exempelvis Big Brother-programmen, där kvinnor framträder nakna eller i samlagssituationer, obemärkt passerat förbi deras censurblick.

Efter den allmänna rösträtten för kvinnor är självklart frågan om lika lön för lika arbete den enskilt viktigaste frågan för kvinnorna i vårt land. Den frågan som har störst övergripande betydelse för kvinnors livssituation. Frihetspartiet är partiet som står upp för och ställer sig fullständigt och självklart bakom svenska kvinnors rätt till lika lön för lika arbete! Frihetspartiet ställer sig självklart i lika mån bakom de män som arbetar inom kvinnodominerade yrken och deras lika självklara rätt till lika lön för lika arbete.

Lika lön för lika arbete är ju ytterst en fråga om ”Moral och Sunt Förnuft” – Frihetspartiets motto!

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet