Susteco AB

“Livscykelanalys och miljövinster med komposten Big Hanna” (ALEtrumman komposten)

Blogginlägg   •   Okt 04, 2012 11:07 CEST

”Sammanfattningen
I dagens samhälle ställs allt högre krav på både större och mindre företag som måste uppfylla kommunala och nationella miljökrav. Big Hanna är en större kompostmaskin som funnits i bruk de senaste 20 åren, både i Sverige och internationellt. Det har funnits ett behov av en miljörapport för Big Hanna. Nuvarande och potentiella kunder måste kunna uppvisa resultat på produktens miljömässiga resursförbrukning. Susteco är ett mindre företag i Göteborg som i dagsläget distribuerar produkten. Målet med analysen är att undersöka potentiella miljövinster vid användning av Big Hanna. Till hjälp användes en jämförande LCA, en livscykelanalysmetod där en produkts eller tjänsts miljöpåverkan analyseras under hela livscykeln, från vaggan till graven. Följande jämförande fall användes:
• Deponi
• Förbränning
• Central kompostering
Analyser av resursförbrukning vid tillverkning och destruktion/återvinning för kommunala anläggningar med maskiner och faciliteter ansågs vara försumbart i jämförelse med användningsfasens miljöpåverkan. Analysen har därför enbart fokuserat mot användningsfasen hos alla fall. Produktens största marknad återfinns i England, siffror och data har därför tagits från den Engelska marknadens miljöinfrastruktur. Då inga transporter behövs och ingen ammoniak produceras under nedbrytningsprocessen på grund av att kväve/kol-halten samt temperaturen kontrolleras och regleras så blir Big Hanna det miljövänligaste alternativet.”

Goda nyheter alltså för ALEtrumman komposten / Big Hanna Composter!

Mer information: info@susteco.se