Itello AB

Den nordiska livförsäkringsmarknaden 2011

Blogginlägg   •   Aug 29, 2012 10:13 CEST

Vi har studerat den konkurrensutsatta livförsäkringmarknaden för 2011 precis som tidigare. Marknaderna i Norge och Danmark är fortsatt ungefär lika stora, med ca 80 miljarder SEK i premieintäkter. Den svenska marknaden hade premeiintäkter på drygt 190 miljarder SEK. Motsvarande siffra för Finland är knappt 30 miljarder SEK.

Den största enskilda faktorn är dock nedgången i Finland med 36 procent - ca 3 miljarder SEK. Minskningen ska också ses till den kraftiga uppgången 2008 med 15 procent samt att 2010 präglades av fyra exceptionella händelser som sammantaget förklarar ökning av premieintäkter 2010, vilket innebär att 2011 är något av ett "normalår" för den finska marknaden:

  • Premierna för Kapitaliseringsavtal ökade med 130 procent till 1 600 M Euro
  • Exceptionellt stora avtal med beräkningsränta ledde till en sexfaldig ökning mot året före
  • Premierna för frivillig gruppensionsförsäkring ökade med 190 procent - totalt 911 M Euro
  • Överföring av pensionsansvaret i pensionsstiftelser till pensionsbolag utgjorde 623 000 M Euro mot 42 000 M Euro 2009

I Sverige ser vi en nedgång av nyteckningen av kapitalförsäkringar som orsak till minskningen.

Se fler grafer och läs hela artikeln på Itello Insights