Alerta Bokförlaget

Löftena

Blogginlägg   •   Okt 10, 2012 10:25 CEST

Domänverket hade  ett besynnerligt sätt på vilket det uppskattade kolonistens arbete: ”Betalt för ditt arbete kan du inte få, eftersom avtalet säger att du är skyldig att bearbeta och förädla den lott som har överlåtits till dig att förvalta. Betalt för jorden kan du inte få, för den har du aldrig ägt.”

Domänverket räknade alltså ingen värdestegring på grund av den nedlagda arbetstiden och inte heller för alla de verktyg och det nödvändiga materialet som kolonisten inhandlat för egna pengar för att kunna förädla skogen, det vill säga att hugga ner timret och göra plank av den.

Löftena (1960) av Bo Johansson

 Löftena

bekräftades oupphörligt

under nästan ett halvt sekel

löftena

att myrodlandet skulle bringa

det norrländska inlandet

en storslagen framtid

med välmående gårdar

på fastmarksbackarna

 

Löftena

som undertecknades

om och om igen

av odlingsförsöken

med superfosfat och thomasfosfat

chilesalpeter och kaligödning

kalk och kainit –

löftena

som undertecknades

om och om igen

av riksdagar

hushållssällskap

och föreningsstämmor

 

 Man frågar sig bara

hur de kunde veta

att aktningen för odlingsmödorna

skulle blekna så fort –

man frågar sej bara hur de kunde förtydliga

sina egna löften och förespeglingar

tills de inte längre själva

kunde urskilja

vad de menat och tänkt

 

Med de svikna löftena

ständigt i minnet

samlar sig nu vredens björksly

längs dikeskanterna

på övergivna myrodlingar -

Styrkta av vreden

över de svinkna löftena

växer slyet snabbt i höjden

med allt bredare årsringar

Bo Johansson

Om statens löften till kolonisterna berättas i "Kolonisterna på hjortronmyrarna"

Se recensioner på  http://home.swipnet.se/Alerta