Primelog Software AB

Logistikchefens checklista för optimering

Blogginlägg   •   Nov 24, 2016 12:24 CET

Vi arbetar varje dag med transportkostnader, vi har mycket bra koll på ämnet och vill dela med oss av vår kunskap. En slags rådgivning och checklista med glimten i ögat. I det här inlägget vill jag, grovt förenklat, påstå att inom logistikfunktionen har många företag dels jobbat hårt med att optimera produktionslogistiken. Dels mycket fokus på till exempel lagersaldon, men inte riktigt steget fullt ut att ta kontroll över transportkostnaderna.

Kanske beror det på att man ser produktionslogistik och lagerhållning som kärnverksamhet, medan transporterna lämpat sig väl för outsourcing. Mitt råd och tips i detta fall är att oavsett om transporterna lagts ut, vilket det finns goda skäl för, så finns det mer att hämta i form av kostnadsbesparingar. Plus en mängd andra fördelar genom att ta kontroll över sin transportplanering och inköp av transporttjänster.

Gå gärna igenom min checklista, så kanske du förstår vad jag menar.

Checklista för optimering av logistiken

Optimera tillverkningsprocessen – Check!

 • Fokusera på att eliminera flaskhalsar
 • Inför lean, kaizen, one-piece flow, just-in-time, mm
 • Investera i väl fungerande systemstöd för tillverkning
 • Öka produktivitet och minimera bundet kapital

Optimera lagerhållningen – Check!

 • Definiera ett optimalt distributionsnätverk med rätt placering av lager och depåer
 • Skapa bra försäljningsprognoser och styr lagersaldon efter dem med hänsyn till önskad servicegrad
 • Samverka med leverantörer kring automatisk påfyllnad av lager
 • Investera i väl fungerande systemstöd för lagerstyrning och lagerhantering
 • Minska bundet kapital, men även kostnader för lagerhantering

Optimera dina transportkostnader – Check?

 • Fatta medvetna beslut om vem som ska hantera dina transporter, du själv eller en leverantör.
 • Upphandla bra transportavtal och väg olika alternativ mot varandra.
 • Se till att avtalen används av din personal och kontrollera alla transportfakturorna mot avtalen.
 • Konsolidera transportbehovet till optimala mängder för respektive transportsätt och logistikleverantör.
 • Håll koll på dina sändningar även när de samlastas med andra eller passerar flera led och transportsätt.
 • Utvärdera och analysera transporternas leveransprecision, kostnad och miljöpåverkan. Utifrån den analysen, se till att förbättra ditt nätverk, dina avtal och processer.
 • Om du inte har stora mängder extremt billig och matematiskt kompetent arbetskraft, investera i ett väl fungerande systemstöd. Detta medför automatisering av processerna och förenklar jobbet åt dig och dina medarbetare
 • Spara ca 2-4% av den totala logistikkostnaden bara genom att införa transportfakturakontroll, och ännu mycket mer om du också tar kontroll över transportplanering och uppföljning.

Som du kanske anar, vet vi på Primelog en del om transportlogistik. Behöver du hjälp med produktion och lager hänvisar vi till andra. Men oavsett ditt behov, så finns det optimeringsmöjligheter i alla områden och därmed också kostnadsbesparingar och ökad servicegrad att realisera.