Sveriges Kommuner och Landsting

LR har fel om karriärtjänster

Blogginlägg   •   Dec 02, 2013 08:58 CET

Elevernas resultat behöver förbättras. Det var syftet när regeringen och SKL kom överens om att inrätta karriärtjänster för lärare. Konkret handlar det om att högt kompetenta lärare ska kunna göra karriär och mot ett lönepåslag hjälpa andra lärare att bli bättre.

Ingen kommun säger sig vilja avstå från att inrätta karriärtjänster inom överskådlig tid. Och i grund och botten är SKL och de fackliga parterna överens om reformen. Vi behöver dock dra åt samma håll i det konkreta arbetet för att den ska bli bra.

Vi blir därför oroade när Lärarnas Riksförbund (DN debatt 28/11) väljer att beskriva processen med reformen på ett så negativt och ibland felaktigt sätt. Vi reagerar på flera punkter:

·  LR ger en bild av att var tredje kommun avstår från karriärtjänster. Enligt Skolverket sökte 270 av 290 kommuner statsbidrag för att inrätta karriärtjänster redan i våras, trots att man bara hade några veckor på sig. Flera av de andra kommunerna avser att göra det inom kort.

·  LR anklagar kommunerna att inrätta karriärtjänster efter eget gottfinnande, som om kommunerna inte lever upp till de formella kraven. Kan LR peka på någon kommun som inte följer regelverket? Här borde LR istället välja att se glaset som halvfullt istället för halvtomt. Faktum är ju att över en tredjedel av kommunerna har kvalifikationskrav utöver de som slås fast av staten.

·  LR kritiserar att tjänsterna inte alltid är tillsvidare. Det är inte konstigt att flera kommuner i ett första skede har valt tidsbegränsade förordnanden. Alternativet vore att i brådska tillsätta tjänster som inte är helt genomtänkta. Men själva utgångspunkten med reformen är att utgå från lokala behov och förutsättningar. Ambitionen måste vara att få rätt person på rätt tjänst.

·  Samtidigt som LR kritiserar att samtliga kommuner inte sökt tjänsterna eller inte sökt för hela beloppet, så understryker LR vikten av en tydlig tjänstebeskrivning för varje tjänst. Här i ligger en motsättning. Just den analysen tar den tid som LR inte vill veta av.

Karriärtjänsterna ska fylla en viktig funktion för eleverna. Engagemanget för reformen är överväldigande i kommunerna. En del kommuner har till och med inrättat denna typ av tjänster, även på förskolan, redan före regeringens reform. Det är dessutom värt att notera att det även fortsättningsvis huvudsakligen är kommunerna som finansierar dessa tjänster. Av en ny lön på till exempel 35 000 kronor betalar kommunerna 30 000 kronor = 86 procent

En ny skärpt lagstiftning vore ett slag i luften. Lägg hellre den resursen på att forska om effekten av reformen och hur karriärtjänsterna kan utvecklas än mer för att förbättra skolans resultat.

Ingela Gardner Sundström
Ordförande, förhandlingsdelegationen
Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats via dn.se/debatt 29 november 2013

Kontakt

Pressjour:
08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook