Swiftcourt ApS

Lurad på Blocket? - Så skyddar du dig

Blogginlägg   •   Dec 07, 2015 13:50 CET

Köparen som vände sig till oss på Swiftcourt för råd hade köpt en dator på blocket. Säljaren hade uttryckligen sagt att datorn var av ett särskilt märke och av en särskild modell. Väl hemma upptäckte köparen att datorn inte alls var av den modell som säljaren uttryckligen hade sagt. Istället var datorn av en betydligt sämre modell som dessutom var mycket äldre än den modellen köparen hade förväntat sig. Köparen betalade dessutom kontant och fick inget kvitto. Allt han fick var datorn med tillhörande sladdar. De frågor som köparen ställde till oss på Swiftcourt var följande: Kan jag få mina pengar tillbaka? Och om inte, kan jag då polisanmäla händelsen?

Vad är det som har hänt rent juridiskt?

Det första som händer är alltså att säljaren uttryckligen beskriver att datorn är av ett visst märke och av en viss modell. Köparen har i detta läge uppfyllt undersökningsplikten som åligger köparen enligt köplagen. Då säljaren uttryckligen lämnar en konkret och tydlig beskrivning av produkten, och utgångspunkten i varje köp är att man ska kunna lita på säljarens ord har säljaren här lämnat vilseledande uppgifter angående datorns skick. En nödvändig omständighet för att köparen ska gå igenom med affären är att datorns kapacitet och förmåga stämmer överens med de uppgifter säljaren har lämnat.

Kan köparen få sina pengar tillbaka?

I teorin - ja. Eftersom säljaren uttryckligen lämnade en beskrivning av datorn som inte överensstämde med verkligheten påverkades köparens vilja att genomföra köpet. Detta bör innebära att köparen har rätt att häva köpet och få sina pengar tillbaka från säljaren, eftersom att det handlar om ett väsentligt avtalsbrott.

I praktiken - nej. Säljaren kommer knappast att vilja lämna tillbaka pengarna frivilligt. Köparen har såklart en möjlighet att vända sig till domstol med ärendet, men det kommer ta alldeles för lång tid för att det ska vara värt att få några tusenlappar tillbaka. Att vända sig till domstol är alltså ett alternativ som sällan kommer utnyttjas i praktiken, då det kommer att kosta mer än vad det smakar bl.a. på grund av rättegångskostnader.

Kan köparen polisanmäla händelsen?

Ja, köparen kan polisanmäla säljaren då säljaren kan ha gjort sig skyldig till ett bedrägeri genom att denne lämnat falska uppgifter vilka vilselett köparen och förmått denne att köpa en dator som inte stämde överens med säljarens marknadsföring vid köpets ingående. På det här sättet har säljaren gagnat sig själv för att kunna få mer betalt än vad han skulle ha fått om han uppgivit korrekt information om modellen och i vilket skick datorn egentligen var.

Kommer polisen att prioritera ärendet? Knappast. Kommer det innebära att köparen får sina pengar tillbaka? Knappast.

Om ärendet överhuvudtaget tas upp och inte läggs ner, kommer utredningen och åtalet i domstol ta lång tid. Det positiva är att köparen kan få bort en oseriös säljare från Blocket.

Det köparen i detta läge får göra är en bedrägeri-anmälan på Blocket och då möjligen få säljaren avstängd från att använda Blocket. Men det blir svårt att få några pengar tillbaka..

Så hade köparen gjort ett tryggare köp

1) Be ALLTID om originalkvitto och dokumentation om produkten. Om säljaren uppger muntliga utfästelser angående produkten, be honom då att skriva ner utfästelserna och mejla dem till dig.

2) Kolla datorn noga så att den stämmer överens med säljarens beskrivning.

3) Använd Swiftcourts köpeavtal för att få ner alla detaljer i affären samt information om produkten svart på vitt mellan dig och säljaren. Att både du och säljaren identifierar sig och bekräftar affären med ett avtal är ett utmärkt sätt att sålla bort skojare.

4) Med Swiftcourts köpeavtal får du dessutom tillgång till Swiftcourts tvistelösning helt gratis. Så om du får problem med säljaren kan Swiftcourt hjälpa dig lösa situationen på under 6 veckor med ett juridiskt bindande beslut.