Tarras & Partner AB

Lyckad marknadsföring med hjälp av positionsteman

Blogginlägg   •   Okt 19, 2010 20:24 CEST

Tarras & Partner fick förmånen att få genomföra ett uppdrag för Visit Sweden och bekanta mig med deras marknadsföringsstrategi. Målsättningen är fler besökare och fler affärer för svensk besöksnäring. På engelska heter destinationsmarknadsföring Place Branding och Nation Branding. Visit Sweden arbetar med tydliga positionsteman som riktar sig mot utvalda kundsegment. Samtidigt kommuniceras detta ut gentemot leverantörer av produkter i Sverige såsom internationella, och regionala turistorganisationer, företag och myndigheter.

Implementeringen av strategin har precis påbörjats och har hitintills varit lyckad. Framgångsfaktorerna kan sammanfattas med mod, tydlighet, beslutsamhet och långsiktighet

Positionsteman Natural Playground
Sverige som naturlig lekplats för aktiva familjer som semestrar tillsammans

Swedish Lifestyle
Svenska kulturupplevelser riktar sig främst till äldre par så kallade WHOPS, wealthy, healthy and older people

Urban Nature
En nischad storstadsprodukt med svensk natur och skärgård som inslag. Målgruppen är primärt DINKS, double income no kids.

Vitalised Meetings
Nyskapande mötes-, och incentive arrangemang som riktar sig mot globala företag och internationella mötesköpare.

Budskapet kommuniceras via följande kanaler Relationsmarknadsföring, Analog marknadsföring Digital marknadsföring, PR och mediebearbetning

Varumärkesplattform Samtliga positionsteman utgår från varumärkesplattformen och sammanfattas i fyra kärnvärden: Nytänkande, öppenhet, äkthet och omtänksamhet
Nytänkande och öppenhet representerar modernitet, energi och drivkraft, äkthet och omtänksamhet representerar frid, lugn och eftertanke. Jag fick förmånen att få genomföra ett uppdrag för Visit Sweden och bekanta mig med deras marknadsföringsstrategi. Målsättningen är fler besökare och fler affärer för svensk besöksnäring. På engelska heter destinationsmarknadsföring Place Branding och Nation Branding. Visit Sweden arbetar med tydliga positionsteman som riktar sig mot utvalda kundsegment. Samtidigt kommuniceras detta ut gentemot leverantörer av produkter i Sverige såsom internationella, och regionala turistorganisationer, företag och myndigheter.

Implementeringen av strategin har precis påbörjats och har hitintills varit lyckad. Framgångsfaktorerna kan sammanfattas med mod, tydlighet, beslutsamhet och långsiktighet

Positionsteman Natural Playground
Sverige som naturlig lekplats för aktiva familjer som semestrar tillsammans

Swedish Lifestyle
Svenska kulturupplevelser riktar sig främst till äldre par så kallade WHOPS, wealthy, healthy and older people

Urban Nature
En nischad storstadsprodukt med svensk natur och skärgård som inslag. Målgruppen är primärt DINKS, double income no kids.

Vitalised Meetings
Nyskapande mötes-, och incentive arrangemang som riktar sig mot globala företag och internationella mötesköpare.

Budskapet kommuniceras via följande kanaler Relationsmarknadsföring Analog marknadsföring Digital marknadsföring, PR och mediebearbetning

Varumärkesplattform Samtliga positionsteman utgår från varumärkesplattformen och sammanfattas i fyra kärnvärden: Nytänkande, öppenhet, äkthet och omtänksamhet
Nytänkande och öppenhet representerar modernitet, energi och drivkraft, äkthet och omtänksamhet representerar frid, lugn och eftertanke.

Claes Tarras Ericsson