Hela Sveriges Assistans

Lyssna! KASAM

Blogginlägg   •   Sep 23, 2010 15:20 CEST

Lyssna! Om barns rätt att styra sin personliga assistans. Vi har tidigare bloggat om vår första träff och vad utbildningen går ut på, läs här. Du kan även läsa mer om projektet Lyssna!

Vi (Sandra och Carin) har nu varit på andra utbildningstillfället. Även denna gång var det två dagar. Första dagen var det två psykologer som pratade. Andra dagen var det två tjejer med egen erfarenhet av assistans som talade. Det var mycket diskussioner bägge dagarna.

Psykologerna Lisa Westring och Cecilia Malmströms tema var ”Barns förmåga att styra i sitt liv med hjälp av personlig assistans”. De jobbar på Habiliteringscenter i Stockholm.

KASAM
Psykologerna visade ett verktyg och förhållningssätt för att öka barns förmåga att styra sina liv. Det heter KASAM, vilket är en förkortning på Känsla Av SAMmanhang. KASAM består av tre delkomponenter. För att barnets delaktighet och vilja att delta ska öka är det viktigt att det finns en balans i tillvaron mellan de tre komponenterna som är:

1. Begriplighet
Jag känner igen den här situationen. Jag är förberedd när något riktigt negativt eller positivt händer. Jag förstår vad som krävs av mig.
Verktyg för att skapa begriplighet kan t ex vara en kontaktbok, att ta foton, ett bildschema för vad som ska ske, samtalsmatta eller ”rit-prata”.

2. Hanterbarhet
Jag vet hur jag ska göra. Jag får den hjälp jag behöver. Jag klarar det.
Verktyg till hanterbarhet kan t ex vara att inte vara överdrivet försiktig utan att låta barnet prova, underlätta hellre än att ”göra åt” barnet, hjälp barnet nästan ända fram men låt barnet göra färdigt.

3. Meningsfullhet
Det är värt besväret. Vad jag gör och inte gör har betydelse. Man lyssnar till vad jag tycker. Jag har en chans att uppnå det som är viktigt för mig.
Verktyg till meningsfullhet kan t ex vara att ta reda på barnets intresse, hjälp barnet att uttryck sig, ha kommunikations- pass, lyssna på barnet även när du inte kan följa barnets vilja, låt barnet välja i den mån det går. Ett sätt att få barnet delaktigt i beslut kan vara att använda sig av en samtalsmatta.

Dessa delkomponenter står i relation till varandra. Har man stark KASAM har man stor förmåga att finna ny mening när livet förändras. Assistenter kan hjälpa barn att styra mer själva genom att stärka KASAM, d v s göra tillvaron mer begriplig, hanterbar och meningsfull.

Imorgon kan du läsa om de två oerhört intressanta föreläsningarna ”Att ha assistans under tonårstiden” och ”Mamma, pappa, barn och personlig assistans” som hölls dag två.

Sandra Gabrielsson, LSS- och Personalrådgivare, Hela Sveriges Assistans
Carin Fröjd,
Information och Marknadsföring, Hela Sveriges Assistans